قیمت، خرید، فروش، رهن، اجاره

بندر انزلی
قیمت : 300000000
متراژ : 320
زیربنا : 200
IMG_20180616_134613
رامسر
قیمت : 3000000000
متراژ : 420
Zhuanic-1
نوشهر
قیمت : 2900000000
متراژ : 1000
زیربنا : 700
Zhuanic-11
نوشهر
قیمت : 450000000
متراژ : 600
زیربنا : 700
Zhuanic-2
رویان
قیمت : 450000000
متراژ : 320
زیربنا : 200
Zhuanic-1
نوشهر
قیمت : 450000000
متراژ : 360
زیربنا : 200
Zhuanic-1
نوشهر
قیمت : 1350000000
متراژ : 630
زیربنا : 400
275 میلیون
رویان
قیمت : 245000000
متراژ : 350
220 میلیون
نوشهر
قیمت : 1859000
متراژ : 1430
Zhuanic-1
رویان
قیمت : 1000000000
متراژ : 920
زیربنا : 360
photo_2015-08-13_20-23-55
رویان
قیمت : 270000000
متراژ : 110
WhatsApp Image 2018-06-12 at 6.57.59 AM
تهران
قیمت : 2520000000
متراژ : 360
زیربنا : 360
logo
بندر انزلی
قیمت : 5000000000
متراژ : 500
قائم‌شهر
رهن : 5000000
اجاره ماهیانه : 1000
متراژ : 130
IMG_20180609_233813_734
قائم‌شهر
رهن : 5000000
اجاره ماهیانه : 1000
متراژ : 130
Zhuanic-1
نوشهر
قیمت : 80000000000
متراژ : 800
زیربنا : 700
photo_2017-12-16_06-50-59
نور
قیمت : 400000000
متراژ : 400
زیربنا : 200
photo_2017-10-18_12-26-00
رویان
قیمت : 280000000
متراژ : 240
زیربنا : 150
melk_1513228960545
همدان
قیمت : 182000000
متراژ : 1400
دوطبقه فات
دماوند (شهر)
قیمت : 1200000000
متراژ : 320
زیربنا : 370
IMG_20170316_160900_700x850
دماوند (شهر)
رهن : 30000000
اجاره ماهیانه : 2000000
متراژ : 230
زیربنا : 73
رویان
قیمت : 230000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
رویان
قیمت : 230000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
رویان
قیمت : 230000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
رویان
قیمت : 230000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
۲۲۰متر زمین ۱۱۰متر بنا سند مجوز ساخت پایان کار جاده اب پری قیمت ۲۰۰
رویان
قیمت : 230000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
photo_2018-01-31_22-37-58
نوشهر
قیمت : 780000000
متراژ : 400
زیربنا : 280
1
نوشهر
قیمت : 730000000
متراژ : 520
زیربنا : 380