قیمت، خرید، فروش، رهن، اجاره

Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 184000000
متراژ : 184
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 1200000000
متراژ : 10000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17 (Small)
بندر انزلی
قیمت : 1550000000
متراژ : 2200
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
رضوان‌شهر
قیمت : 260000000
متراژ : 348
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
رضوان‌شهر
قیمت : 180000000
متراژ : 200
زیربنا : 95
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 450000000
متراژ : 307
زیربنا : 100
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 210000000
متراژ : 110
زیربنا : 75
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
کیاشهر
قیمت : 700000000
متراژ : 250
زیربنا : 200
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 110000000
متراژ : 83
زیربنا : 60
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
رشت
قیمت : 1250000000
متراژ : 357
زیربنا : 230
Screenshot_2016-03-26-12-39-17 (Small)
گیلان
قیمت : 350000000
متراژ : 370
زیربنا : 190
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
گیلان
قیمت : 280000000
متراژ : 258
زیربنا : 100
کرمانشاه
قیمت : 0
متراژ : ۲۷
۲۰۱۸۰۸۲۹_۱۸۴۰۰۳
کرمانشاه
قیمت : 90000000
متراژ : ۲۷
تهران
رهن : 35000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 50
IMG_20180909_111754_351
تهران
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 1700000
متراژ : 110متر
8B09650F-B28B-4C3C-A946-0B8178535F93
تهران
رهن : ٣٠
اجاره ماهیانه : ٢
متراژ : ٦٢
a
تهران
رهن : 150000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 88
قائم‌شهر
قیمت : 500000000
متراژ : 407
تهران
قیمت : 120000000
متراژ : 50
زیربنا : 50
IMG_20180829_192956
رباط‌کریم
قیمت : 300000000
متراژ : تقریبی ۳۰۰ متر
زیربنا : هر واحد ۱۰۰ متر
تهران
رهن : 50000000
اجاره ماهیانه : 3200000
متراژ : 70
462F9FB3-2F85-4B6B-9DA5-BEEFE926F049
خشکبیجار
قیمت : 138000000
متراژ : ۲۱۰متر
زیربنا : ۸۹متر
تهران
رهن : 30000000
اجاره ماهیانه : 1000000
متراژ : 70