قیمت،اجاره ، خرید، رهن، فروش ویلا ، آپارتمان ، مغازه ، زمین

IMG_20180410_192718
رشت
قیمت : 2600000000
متراژ : 177
AYJAkurT
رشت
قیمت : 750,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 80
AYJAjPSr
رشت
قیمت : 750,000,000
متراژ : 205
زیربنا : 100
WhatsApp Image 2020-12-24 at 11.22.15
اطاقور
قیمت : 470000000
متراژ : 55
زیربنا : 55
IMG_4253
تهران
قیمت : 1150000000
متراژ : 43
IMG_20201123_142647_245
طالقان (شهر)
قیمت : 1650000000
متراژ : 600
زیربنا : 120
AYGIuvk5
رشت
قیمت : 2,300,000,000
متراژ : 750
زیربنا : 130
تهران
رهن : 350/000/000
اجاره ماهیانه : 3/000/000
متراژ : 180
20201208_210843
پردیس (شهر)
قیمت : 13000000000
متراژ : 330
زیربنا : 175
3d2b6a8e-ba51-4f71-956f-5ff0dde51e15
پردیس (شهر)
قیمت : 950000000
متراژ : 106
پردیس (شهر)
قیمت : 950000000
متراژ : 106
پردیس (شهر)
قیمت : 950000000
متراژ : 106
20201208_210918
پردیس (شهر)
قیمت : 950000000
متراژ : 106
IMG_20210111_112843
رشت
قیمت : 1200000000
متراژ : 975
FUGC1084
کرج
قیمت : 50000000000
متراژ : 5000
زیربنا : 400
AYBs2LIp
رشت
قیمت : 1,400,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 90
wXseOag1
رشت
قیمت : 2,500,000,000
متراژ : 331
زیربنا : 180
تهران
قیمت : 1000000000
متراژ : ۷۰
IMG-20210109-WA0022
تهران
قیمت : 1000000000
متراژ : ۷۰
wX-PrE-_
رشت
قیمت : 4,000,000,000
متراژ : 750
زیربنا : 310
wX-P6bYN
رشت
قیمت : 1,500,000,000
متراژ : 220
زیربنا : 110
photo_2020-08-02_12-09-13
نوشهر
قیمت : 0
متراژ : 300
زیربنا : 230
No Internet Connection