مازندران

photo_2021-01-11_11-10-37
نوشهر
قیمت : 0
متراژ : 5500
photo_2020-08-02_12-09-13
نوشهر
قیمت : 0
متراژ : 300
زیربنا : 230
WhatsApp Image 2020-11-18 at 12.12.28 PM (1)
ساری
قیمت : 6000000000
متراژ : 800
زیربنا : 135
8
رویان
قیمت : 3800000000
متراژ : 170
زیربنا : 312
photo_2020-12-22_16-21-09
نوشهر
قیمت : 16200000000
متراژ : 1800
زیربنا : 100
photo_2020-12-22_16-40-44
نوشهر
قیمت : 13000000000
متراژ : 480
زیربنا : 350
IMG_2828
نوشهر
قیمت : 4200000000
متراژ : 412
زیربنا : 198
20201215_153816
تنکابن
قیمت : 396000000
متراژ : 330
8de91cd7-46d4-4564-af3f-1bc874e25609photo_2020-08-24_01-42-21
نوشهر
قیمت : 60000000
متراژ : 700
زیربنا : 400
IMG-20201112-WA0000
فریدون‌کنار
قیمت : 1600000000
متراژ : 190
زیربنا : 120
WhatsApp Image 2020-11-04 at 16.29.09
نوشهر
قیمت : 12000000000
متراژ : 580
زیربنا : 600
photo_2020-11-05_12-23-08
نوشهر
قیمت : 1450000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
DSC08262
ساری
قیمت : 14000000000
متراژ : 3300
ساری
قیمت : 460000000
متراژ : 200
زیربنا : 200
No Internet Connection