مازندران

مازندران
قیمت : 450000000
متراژ : 213
زیربنا : 140
9899
چمستان
قیمت : 450000000
متراژ : 230
زیربنا : 150
9898
مازندران
قیمت : 750000000
متراژ : 250
زیربنا : 200
9896
مازندران
قیمت : 735000000
متراژ : 260
زیربنا : 180
9894
چمستان
قیمت : 260000000
متراژ : 130
زیربنا : 70
ایزدشهر
قیمت : 3200000000
متراژ : 470
زیربنا : 350
photo_2019-06-18_16-53-36
نوشهر
قیمت : 1200000000
متراژ : 240
زیربنا : 200
۲۰۱۹۰۵۲۰_۲۰۱۲۵۵
محمودآباد
قیمت : 1500000
متراژ : 250
IMG_20171028_181321
محمودآباد
قیمت : 900000000
متراژ : 350
زیربنا : 180
9882
مازندران
قیمت : 400000000
متراژ : 250
زیربنا : 110
photo_2019-07-11_11-38-39
نوشهر
قیمت : 1000000000
متراژ : 250
زیربنا : 200
Screenshot_20190707-090645_Divar-01
قائم‌شهر
قیمت : 190000000
متراژ : 75
IMG_20190929_163527_349
مازندران
قیمت : 1,200,000,000
متراژ : 175
20190918_151203
بهنمیر
قیمت : 240000000
متراژ : 260
زیربنا : 260
Screenshot_20190707-090718_Divar-01
قائم‌شهر
قیمت : 190000000
متراژ : 75
ساری
قیمت : 1550000000
متراژ : 208
تنکابن
قیمت : 300000000
متراژ : 500
۲۰۱۹۰۸۰۵_۱۱۰۸۵۳
بابل
قیمت : 1100000000
متراژ : 200
IMG-20190706-WA0015
چالوس
قیمت : 485000000
متراژ : 257
IMG_20190902_210119_951
بابل
قیمت : 850000000
متراژ : 340
زیربنا : 126
photo_2019-07-11_11-58-14
نوشهر
قیمت : 780000000
متراژ : 300
زیربنا : 190
photo_2019-07-08_10-07-58
نوشهر
قیمت : 870000000
متراژ : 230
زیربنا : 150
کلاردشت
قیمت : 250000000
متراژ : 300
No Internet Connection