مازندران

photo_2019-12-09_11-34-06
نور
قیمت : 200000000
متراژ : 300
زیربنا : 150
photo_2019-12-09_10-56-24
نور
قیمت : 300000000
متراژ : 300
زیربنا : 180
photo_2019-12-09_10-00-13
نوشهر
قیمت : 6500000000
متراژ : 400
زیربنا : 210
29
زیرآب
قیمت : 1850000000
متراژ : 1787
photo_2019-12-08_14-30-25
مازندران
قیمت : 300000000
متراژ : 350
زیربنا : 180
نوشهر
قیمت : 4480000000
متراژ : 560
زیربنا : 150
photo_2019-12-08_12-36-27
نوشهر
قیمت : 250000000
متراژ : 300
زیربنا : 160
photo_2019-12-08_11-31-34
نور
قیمت : 500000000
متراژ : 400
زیربنا : 280
photo_2019-12-07_15-35-22
نور
قیمت : 500000000
متراژ : 800
زیربنا : 160
photo_2019-12-07_14-42-19
نوشهر
قیمت : 700000000
متراژ : 300
زیربنا : 280
photo_2019-12-07_13-05-03
نوشهر
قیمت : 300000000
متراژ : 250
زیربنا : 200
photo_2019-12-05_12-23-14
نوشهر
قیمت : 800000000
متراژ : 750
زیربنا : 280
98125
محمودآباد
قیمت : 700000000
متراژ : 236
زیربنا : 152
IMG-20191123-WA0007
مازندران
قیمت : 450000000
متراژ : 550
زیربنا : 175
98124
چمستان
قیمت : 900000000
متراژ : 240
زیربنا : 220
98123
محمودآباد
قیمت : 450000000
متراژ : 220
زیربنا : 130
IMG-20191111-WA0005
محمودآباد
قیمت : 900000000
متراژ : 140
زیربنا : 120
98119
امام‌زاده عبدالله
قیمت : 600000000
متراژ : 240
زیربنا : 200
066dcfbb-2796-4f20-b48b-3aa46d7eb2cd (1)
نوشهر
قیمت : 700000000
متراژ : 200
زیربنا : 120
98118
چمستان
قیمت : 720000000
متراژ : 270
زیربنا : 235
98117
چمستان
قیمت : 670000000
متراژ : 280
زیربنا : 200
photo_2019-07-16_10-34-10
نوشهر
قیمت : 1150000000
متراژ : 350
زیربنا : 170
photo_2019-11-03_09-50-08 (2)
نوشهر
قیمت : 950000000
متراژ : 230
زیربنا : 160
photo_2019-07-21_10-04-39
نوشهر
قیمت : 2000000000
متراژ : 375
زیربنا : 300
98116
چمستان
قیمت : 565000000
متراژ : 220
زیربنا : 170
A6A2EAF3-B3C3-4342-AEB7-E82738978275
نوشهر
قیمت : 200000000
متراژ : ۱۸۵
زیربنا : زمین خالی
No Internet Connection