مازندران

۲۰۱۹۰۴۱۶_۱۴۵۶۳۷
کلارآباد
قیمت : 900000000
متراژ : 592
photo_2018-11-03_15-56-32
قائم‌شهر
قیمت : 900000000
متراژ : 240
زیربنا : 110
photo5972247790430039996
شیرگاه
قیمت : 600000000
متراژ : 600
زیربنا : 110
123645629_29ced454636095c3b929390e4e0b177d
شیرگاه
قیمت : 410000000
متراژ : 220
زیربنا : 110
2CD4A0B0-7B47-4344-A247-8CE8DDA447FB
شیرگاه
قیمت : 1200000000
متراژ : ۱۰۰۰متر
زیربنا : ۱۳۰متر
IMG_20190408_164123_510
آمل
قیمت : 550000000
متراژ : 300
زیربنا : 170
IMG_20190408_164333_327
محمودآباد
قیمت : 950000000
متراژ : 230
زیربنا : 240
photo_2018-12-27_17-41-28
عباس‌آباد
قیمت : 6000000000
متراژ : 3480
زیربنا : 820
سلمان‌شهر
قیمت : 1500000000
متراژ : ۳۰۰
زیربنا : ۲۵۰
IMG_20190106_201022_531
سلمان‌شهر
قیمت : 1500000000
متراژ : ۳۰۰
زیربنا : ۲۵۰
IMG_20190129_134012_772
محمودآباد
قیمت : 285000000
متراژ : 200
زیربنا : 140