البرز

photo_2019-04-11_19-03-07
کرج
قیمت : 550000000
متراژ : 400
زیربنا : 125
کرج
قیمت : 260000000
متراژ : 130
20180807_125953
کرج
رهن : ۵۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۱۰۰۰۰۰۰
متراژ : ۱۰۰
۲۰۱۸۰۷۳۱_۱۳۳۵۲۵
کرج
رهن : ۵۰۰۰۰۰۰۰تومان
اجاره ماهیانه : ۱۰۰۰۰۰۰تومان
متراژ : ۸۵
کرج
قیمت : 3200000000
متراژ : 39000
کرج
قیمت : 150000000
متراژ : 73
4da50766-3e6e-427e-b78c-8d36cf3d7df0
البرز
رهن : 300000000
اجاره ماهیانه : 15000000
متراژ : 210