البرز

IMG_20190816_195626_414
هشتگرد
قیمت : 0
متراژ : 1000
چهارباغ (البرز)
قیمت : 900000000
متراژ : ۶۰۰
زیربنا : ۸۰
نظرآباد
قیمت : 61200000000
متراژ : 765
IMG_20190621_114541
ماهدشت
قیمت : 950000000
متراژ : 750
زیربنا : 120
ماهدشت
قیمت : 180000000
متراژ : 85
کرج
مشکین‌دشت
قیمت : 750000000
متراژ : 300
کرج
رهن : 25 ملیون
اجاره ماهیانه : 150 هزار تومن
متراژ : 60
photo_2019-05-12_18-57-43
کرج
قیمت : 720000000
متراژ : 500
زیربنا : 120
photo_2019-04-11_19-03-07
کرج
قیمت : 550000000
متراژ : 400
زیربنا : 125
کرج
قیمت : 260000000
متراژ : 130
20180807_125953
کرج
رهن : ۵۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۱۰۰۰۰۰۰
متراژ : ۱۰۰
۲۰۱۸۰۷۳۱_۱۳۳۵۲۵
کرج
رهن : ۵۰۰۰۰۰۰۰تومان
اجاره ماهیانه : ۱۰۰۰۰۰۰تومان
متراژ : ۸۵
کرج
قیمت : 3200000000
متراژ : 39000
کرج
قیمت : 150000000
متراژ : 73
4da50766-3e6e-427e-b78c-8d36cf3d7df0
البرز
رهن : 300000000
اجاره ماهیانه : 15000000
متراژ : 210