البرز

چهارباغ (البرز)
قیمت : 1700000000
متراژ : 482
چهارباغ (البرز)
قیمت : 1700000000
متراژ : 482
IMG_20210914_154618_081
چهارباغ (البرز)
قیمت : 6800000000
متراژ : 600
زیربنا : 130
البرز
قیمت : 1100000000
متراژ : 85
201904164_120236
کرج
قیمت : 70000000000
متراژ : 5000
زیربنا : 600
اشتهارد
قیمت : 33000000000
متراژ : 1030000
3b847ada-6091-44d0-806b-3c7fe9c63ecb
چهارباغ (البرز)
قیمت : 17000000000
متراژ : 2000
زیربنا : 240
File_001
گرمدره
قیمت : 10000000000
متراژ : 330
زیربنا : 150
WhatsApp Image 2021-02-15 at 09.49.00
کرج
قیمت : 0
متراژ : 400
زیربنا : 400
چهارباغ (البرز)
قیمت : 3000000
متراژ : 1629
چهارباغ (البرز)
قیمت : 3000000
متراژ : 1629
4501f0c9-8761-4316-a15a-32dcb829b6e3
محمدشهر
قیمت : 480000000
متراژ : 62
No Internet Connection