آذربایجان شرقی

جلفا(شهر)
قیمت : 12000000000
متراژ : 6هکتار
photo_۲۰۱۸-۱۱-۲۴_۱۴-۱۵-۳۹-770x386
تبریز
قیمت : 1600000000
متراژ : 444
زیربنا : 180
Untitled-01
آذرشهر
قیمت : 12500000
متراژ : 163
photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۱_۲۰-۳۲-۲۰-770x386
تبریز
قیمت : 1650000000
متراژ : 444
سهند(شهر)
قیمت : 52000000
متراژ : ۵۰
سهند(شهر)
قیمت : 600000000
متراژ : 250
آذربایجان شرقی
قیمت : 2300000000
متراژ : 115
No Internet Connection