اصفهان

photo_2019-08-16_23-38-20
اصفهان
قیمت : 70000000000
متراژ : 2000
زیربنا : 2000
7E1F6914-F32D-4EE6-95D3-175EBD4F8A79
اصفهان
رهن : 130000000
اجاره ماهیانه : ۰
متراژ : 170
028d02f6-8a81-4ddb-8bff-cc13ea7c3b1e
اصفهان
قیمت : 60
متراژ : 1100 متر اداری و 880 متر تجاری
20190521_181345
اصفهان
رهن : ۷۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۲۰۰۰۰۰۰
متراژ : ۱۳۰
اصفهان
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 1000000
متراژ : 140
اصفهان
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 100000
متراژ : 60
زیربنا : 60
گلپایگان
قیمت : 4000000000
متراژ : 11000
photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۱_۱۴-۱۵-۵۸
اصفهان
رهن : 180000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 104
photo_2019-06-09_10-06-39
اصفهان
قیمت : 750000000
متراژ : 100
Screenshot_۲۰۱۹۰۴۲۲-۱۳۰۱۵۳_Gallery
اصفهان
قیمت : 800000000
متراژ : 116
2019-05-10_191603
اصفهان
رهن : ده ملیون تومان
اجاره ماهیانه : 900 هزار تومان
متراژ : 70
3
اصفهان
قیمت : 320000000
متراژ : 53
منزل1
اصفهان
قیمت : 541800000
متراژ : 126
اصفهان
قیمت : 570000000
متراژ : 148
زیربنا : 70 درصد قابل ساخت
Screenshot_۲۰۱۹۰۴۱۵-۱۹۱۲۲۹
اصفهان
قیمت : 1500000000
متراژ : 348
زیربنا : 348
Screenshot_۲۰۱۹-۰۴-۰۸-۱۶-۱۹-۵۹
اصفهان
قیمت : 1920000000
متراژ : 240
۲۰۱۹۰۲۰۸_۱۹۴۲۴۸
اصفهان
رهن : ۰
اجاره ماهیانه : ۰
متراژ : ۰
اصفهان
رهن : 10000000
اجاره ماهیانه : 1000000
متراژ : 127
زیربنا : 130
۲۰۱۸۱۲۰۹_۲۱۴۲۳۲
اصفهان
قیمت : 360000000
متراژ : 116
IMG-20181115-WA0001
اصفهان
قیمت : 576000000
متراژ : 320
زیربنا : حدود 150
photo_2018-11-14_13-00-19
اصفهان
قیمت : 2300000000
متراژ : 320
زیربنا : 360
IMG-20180826-WA0016
اصفهان
رهن : توافقی
اجاره ماهیانه : توافقی
متراژ : ۲۱۰
IMG-20180808-WA0006
اصفهان
رهن : توافقی
اجاره ماهیانه : توافقی
متراژ : ۸۸
اصفهان
قیمت : 200000000
متراژ : ۸۰۰۰
اصفهان
قیمت : 293000000
متراژ : 117
۲۰۱۸۰۶۰۷_۰۸۴۴۵۸
اصفهان
رهن : 0
اجاره ماهیانه : 150000
متراژ : 70
اصفهان
قیمت : 30000000
متراژ : 75متر