خراسان رضوی

_20190719_074051
شاندیز
رهن : 0
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 140
۲۰۱۷۰۶۰۹_۱۶۲۶۴۲ (3)
مشهد
قیمت : 160000000
متراژ : 80
مشهد
قیمت : 80000000000
متراژ : 450متر زمین
مشهد
قیمت : 4500
متراژ : ۳۳۰
زیربنا : ۳۲۰
نیشابور
قیمت : 500000000
متراژ : ۹۱ متر
زیربنا : ۱۸۰متر
شاندیز
قیمت : 150000000
متراژ : ۱۰۰۰
IMG_20190416_182248_664
خراسان رضوی
قیمت : 340000000
متراژ : 203
زیربنا : 120
خراسان رضوی
قیمت : 420
متراژ : 70
خراسان رضوی
قیمت : 650000000
متراژ : ۱۱۶
خراسان رضوی
قیمت : 615000000
متراژ : 85
fin
خراسان رضوی
قیمت : 200000000
متراژ : 12
fin
خراسان رضوی
قیمت : 200000000
متراژ : 12
IMG_20181223_124204
خراسان رضوی
قیمت : 750000000
متراژ : 225
زیربنا : 135
خراسان رضوی
قیمت : 730000000
متراژ : 130
خراسان رضوی
قیمت : 830000000
متراژ : 150
خراسان رضوی
قیمت : 750000000
متراژ : 145
12
مشهد
قیمت : 595000000
متراژ : 100
زیربنا : 100
IMG_20180802_193935
خراسان رضوی
رهن : 100000000
اجاره ماهیانه : 1000
متراژ : 135
4495127189
خراسان رضوی
قیمت : 650000000
متراژ : 700
زیربنا : 400
خراسان رضوی
قیمت : 185000000
متراژ : 79