خراسان رضوی

مشهد
قیمت : 500000000
متراژ : ۱۰۰۰
image_2021_7_26-17_20_33_50_iLL
مشهد
قیمت : 1550000000
متراژ : 121
زیربنا : 100
چناران
قیمت : 1580000000
متراژ : 2635
مشهد
قیمت : 300000000
متراژ : 500
مشهد
قیمت : 1080000000
متراژ : 78
چناران
قیمت : 800000000
متراژ : ۲۰/۰۰۰
51A66ADB-8140-4A88-9A30-05819A8CFBC9
خراسان رضوی
قیمت : 1200000000
متراژ : 130
مشهد
قیمت : 550000000
متراژ : 80
No Internet Connection