خراسان رضوی

مشهد
قیمت : 1080000000
متراژ : 78
چناران
قیمت : 800000000
متراژ : ۲۰/۰۰۰
51A66ADB-8140-4A88-9A30-05819A8CFBC9
خراسان رضوی
قیمت : 1200000000
متراژ : 130
مشهد
قیمت : 550000000
متراژ : 80
قوچان
قیمت : 3700000000
متراژ : 350
زیربنا : 310
photo_2020-11-24_21-45-44
مشهد
قیمت : 400000000
متراژ : 780
زیربنا : 780
photo_2020-11-24_21-46-13
مشهد
قیمت : 0
متراژ : 25000
زیربنا : 25000
No Internet Connection