خراسان رضوی

مشهد
قیمت : 550000000
متراژ : 80
قوچان
قیمت : 3700000000
متراژ : 350
زیربنا : 310
photo_2020-11-24_21-45-44
مشهد
قیمت : 400000000
متراژ : 780
زیربنا : 780
photo_2020-11-24_21-46-13
مشهد
قیمت : 0
متراژ : 25000
زیربنا : 25000
۲۰۲۰۱۰۲۰_۱۲۱۶۲۶
خراسان رضوی
قیمت : 150000000
متراژ : 61
زیربنا : 110
No Internet Connection