خراسان رضوی

photo_2019-10-06_10-01-41
مشهد
قیمت : 300000000
متراژ : 70
QX8tsvdV.3
مشهد
قیمت : 630000000
متراژ : 115
مشهد
قیمت : 650000000
متراژ : 64
مشهد
قیمت : 5000000000
متراژ : 420
زیربنا : 420
مشهد
قیمت : 480000000
متراژ : 70
مشهد
قیمت : 360000000
متراژ : 85
مشهد
قیمت : 520000000
متراژ : 110
مشهد
رهن : 200000000
اجاره ماهیانه : 500000
متراژ : 260
زیربنا : 160
_20190719_074051
شاندیز
رهن : 0
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 140
۲۰۱۷۰۶۰۹_۱۶۲۶۴۲ (3)
مشهد
قیمت : 160000000
متراژ : 80
مشهد
قیمت : 80000000000
متراژ : 450متر زمین
مشهد
قیمت : 4500
متراژ : ۳۳۰
زیربنا : ۳۲۰
نیشابور
قیمت : 500000000
متراژ : ۹۱ متر
زیربنا : ۱۸۰متر
شاندیز
قیمت : 150000000
متراژ : ۱۰۰۰
IMG_20190416_182248_664
خراسان رضوی
قیمت : 340000000
متراژ : 203
زیربنا : 120
خراسان رضوی
قیمت : 420
متراژ : 70
خراسان رضوی
قیمت : 650000000
متراژ : ۱۱۶
خراسان رضوی
قیمت : 615000000
متراژ : 85
fin
خراسان رضوی
قیمت : 200000000
متراژ : 12
fin
خراسان رضوی
قیمت : 200000000
متراژ : 12
IMG_20181223_124204
خراسان رضوی
قیمت : 750000000
متراژ : 225
زیربنا : 135
No Internet Connection