فارس

f43238a1-3b3a-4b09-8ee3-b6158f5afc2d
شیراز
قیمت : 1150000000
متراژ : 160
زیربنا : 113.5
فارس
قیمت : 8000000000
متراژ : 7225
WhatsApp Image 2019-09-11 at 10.15.31
شیراز
قیمت : 3
متراژ : 300
زیربنا : 180
IMG_20190712_135549_302
اردکان
رهن : ۲۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۴۰۰۰۰۰
متراژ : ۱۵۰۰
زیربنا : ۱۳۰
شیراز
قیمت : 500000000
متراژ : 212
IMG_20190415_112042
شیراز
قیمت : 3000000
متراژ : 324
فارس
قیمت : 4250000000
متراژ : 500000
فارس
رهن : -3
اجاره ماهیانه : 300000
متراژ : 12
فارس
قیمت : 65000000000
متراژ : 3000
زیربنا : 0
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
photo_2018-01-31_11-18-33
فارس
قیمت : 160000000
متراژ : 112
No Internet Connection