قم

IMG_20190120_211940
قم
رهن : 5000000
اجاره ماهیانه : 460000
متراژ : 65
2
قم
قیمت : 145000000
متراژ : 53
زیربنا : 53
IMG_۲۰۱۷۰۷۲۱_۱۹۱۹۰۱
قم
قیمت : 1000000000
متراژ : متر10000