همدان

melk_1513228960545
همدان
قیمت : 182000000
متراژ : 1400
همدان
رهن : 20000000
اجاره ماهیانه : 800000
متراژ : 180
زیربنا : 130
No Internet Connection