همدان

۲۰۲۰۱۲۲۱_۱۶۰۶۵۳
همدان
قیمت : 420000000
متراژ : 65متر
زیربنا : 55متر
همدان
رهن : ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۶۰۰۰۰۰
متراژ : ۹۰
IMG_20200703_181148
کبودرآهنگ
قیمت : 900000000
متراژ : ۲۰۰
زیربنا : ۱۴۰
همدان
قیمت : 360000000
متراژ : ۶۰
melk_1513228960545
همدان
قیمت : 182000000
متراژ : 1400
همدان
رهن : 20000000
اجاره ماهیانه : 800000
متراژ : 180
زیربنا : 130
No Internet Connection