تهران

تهران
رهن : 320000000
اجاره ماهیانه : قابل تبدیل
متراژ : 110
تهران
قیمت : 1000000000
متراژ : ۷۰
IMG-20210109-WA0022
تهران
قیمت : 1000000000
متراژ : ۷۰
WhatsApp Image 2021-01-11 at 9.42.27 AM
تهران
قیمت : 17500000000
متراژ : 220
5a6657af-e654-4c67-b721-596c2912eb61
پردیس (شهر)
قیمت : 170000000
متراژ : 511
زیربنا : 250
4f8e3dab-db42-426a-a1af-fbe4a6a126ec
پردیس (شهر)
قیمت : 170000000
متراژ : 511
زیربنا : 250
125
شهر قدس (تهران)
قیمت : 1400000000
متراژ : 145
تهران
قیمت : 190000000000
متراژ : 6350
5a6657af-e654-4c67-b721-596c2912eb61
پردیس (شهر)
قیمت : 17000000000
متراژ : 511
زیربنا : 250
IMG-20201225-WA0090
تهران
قیمت : 7000000000
متراژ : 250
زیربنا : 300
تهران
رهن : 100000000
اجاره ماهیانه : 3500000
متراژ : 70
1
تهران
رهن : 20000000
اجاره ماهیانه : 250000
متراژ : 18
No Internet Connection