تهران

تهران
رهن : ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۰
متراژ : ۱۳۵
زیربنا : ۰
Untitled
شهریار (شهر)
قیمت : 2800000000
متراژ : 1050
زیربنا : 100
لواسان
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 2700000
متراژ : 100
تهران
قیمت : 2560000000
متراژ : 138
IMG_20190816_105707_301
شهریار (شهر)
قیمت : 300000000
متراژ : 500
تهران
قیمت : 1666000000
متراژ : ٩٨
20190731_210631
تهران
رهن : 100000000
اجاره ماهیانه : 55000000
متراژ : 120
photo_2019-08-14_10-35-02 (2)
پاکدشت
قیمت : 310000000
متراژ : 90
تهران
قیمت : 9700000000
متراژ : 388
تهران
رهن : 200000000
اجاره ماهیانه : 3000000
متراژ : 125
تهران
قیمت : 940000000
متراژ : 57
8D2C14B9-2985-4934-BE99-91FE294FF5E8
تهران
قیمت : 940000000
متراژ : 57
تهران
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 3000000
متراژ : 91
IMG_20190801_183819_973
تهران
رهن : 300
اجاره ماهیانه : 30
متراژ : 150
تهران
رهن : 20000000
اجاره ماهیانه : 2800000
متراژ : 16
ملارد
رهن : ۲۵۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : ۲۵۰
455104288_428299
تهران
قیمت : 1300000000
متراژ : 97
تهران
قیمت : 1500000000
متراژ : 120
WhatsApp Image 2019-07-29 at 12.46.48 PM
تهران
رهن : ۱۸۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۵۵۰۰۰۰۰
متراژ : ۱۵۰