تهران

تهران
رهن : 45000000
اجاره ماهیانه : 1000000
متراژ : 85
تهران
قیمت : 7830000000
متراژ : كل زمين ٢٦١ متر ( 130 متر قدرالسهم به قیمت زمین به فروش می رسد. )
زیربنا : 146
IMG_20190413_211452
تهران
قیمت : 18000000000
متراژ : 1200
شهریار (شهر)
قیمت : 320,000,000
متراژ : 600
IMG_20190414_222610_839
تهران
قیمت : 1000000000
متراژ : 430
زیربنا : 370
تهران
قیمت : 6400000000
متراژ : 138
image
تهران
رهن : 0
اجاره ماهیانه : 45000000
متراژ : 1250
زیربنا : 350
IMG_20190413_211452
تهران
قیمت : 22000000000
متراژ : 1200
پرند (شهر)
قیمت : 280000000
متراژ : ۹۰
IMG_20190411_212051_653
تهران
قیمت : 18000000000
متراژ : 1800
زیربنا : 1000
اندیشه (شهر)
قیمت : 170000000
متراژ : 60
اندیشه (شهر)
رهن : 40000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 50
تهران
قیمت : 7830000000
متراژ : كل زمين ٢٦١ متر ( 130 متر قدرالسهم به قیمت زمین به فروش می رسد. )
زیربنا : ١٤٦ متر
۲۰۱۸۰۸۰۱_۱۸۲۳۵۵
تهران
رهن : 30000000
اجاره ماهیانه : 200000
متراژ : 50
تهران
قیمت : 2100000000
متراژ : 100
تهران
رهن : 100
اجاره ماهیانه : 2600
متراژ : 150