گیلان

بندر انزلی
قیمت : 931000000
متراژ : 226
cfeb9d82-255f-4eec-b862-0ebeeb3e6ed3
کلاچای
قیمت : 459000000
متراژ : 340
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 600000000
متراژ : 1280
زیربنا : 0
WhatsApp Image 2020-09-27 at 6.54.52 PM (1)
بندر انزلی
قیمت : 1300000000
متراژ : 210
زیربنا : 110
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 281
زیربنا : 100
رحیم‌آباد
قیمت : 120000000
متراژ : 600
زیربنا : 0
1
کلاچای
قیمت : 2300000000
متراژ : 4600
زیربنا : 0
بندر انزلی
قیمت : 850000000
متراژ : 50
زیربنا : 60
بندر انزلی
قیمت : 910000000
متراژ : 122
زیربنا : 88
بندر انزلی
قیمت : 2016000000
متراژ : 288
زیربنا : 149
املش
قیمت : 1250000000
متراژ : 5000
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 202000000
متراژ : 202
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 644000000
متراژ : 280
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 1400000000
متراژ : 2000
زیربنا : 0
1
کلاچای
قیمت : 1600000000
متراژ : 400
زیربنا : 70
1
کلاچای
قیمت : 1000000000
متراژ : 800
زیربنا : 200
1
کلاچای
قیمت : 1000000000
متراژ : 800
زیربنا : 200
بندر انزلی
قیمت : 12500000000
متراژ : 50000
بندر انزلی
قیمت : 520000000
متراژ : 230
بندر انزلی
قیمت : 975000000
متراژ : 15000
WhatsApp Image 2020-09-19 at 7.34.16 PM
بندر انزلی
قیمت : 1100000000
متراژ : 170
زیربنا : 100
WhatsApp Image 2020-09-19 at 7.06.13 PM
بندر انزلی
قیمت : 2478000000
متراژ : 354
زیربنا : 180
No Internet Connection