گیلان

SAM_0429
لنگرود
قیمت : 14000000
متراژ : 620
زیربنا : 400
DSC00089 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 500
زیربنا : 270
DSC_0223 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 200
زیربنا : 150
DSC_0189 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 440
زیربنا : 140
photo_2018-07-31_20-18-08
لشت نشا
قیمت : 2660000000
متراژ : 7000
بندر انزلی
رهن : 10/000/000
اجاره ماهیانه : 3/000/000
متراژ : 68
DSC_0183 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 130
زیربنا : 85
DSC_0173 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 260
زیربنا : 112
DSC00074 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 220
زیربنا : 95
DSC_0210 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 250
زیربنا : 85
DSC03171 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 250
زیربنا : 100
DSC03154 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 255
زیربنا : 175
20200105_133450
بندر انزلی
قیمت : 350000000
متراژ : ۷۷۳،۵
۲۰۱۷۰۷۱۵_۱۵۲۰۱۷..5
لاهیجان
قیمت : 600000000
متراژ : 1600
زیربنا : 1600
DSC_0168 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 260
زیربنا : 95
DSC_0174 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 260
زیربنا : 100
DJI_0068-1
بندر انزلی
قیمت : 5880000000
متراژ : 420
DSC_0168 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 200
زیربنا : 90
سیاهکل
قیمت : 4300000000
متراژ : ۲۳۰۰۰
DSC03015 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 200
زیربنا : 85
DSC_0237 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 280
زیربنا : 100
DJI_0068
بندر انزلی
قیمت : 16000000000
متراژ : 1000
زیربنا : 500
بندر انزلی
قیمت : 1200000000
متراژ : 288
زیربنا : 250
5-24
بندر انزلی
رهن : 50000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 85
No Internet Connection