گیلان

talab10
بندر انزلی
قیمت : 6000000000
متراژ : 400
زیربنا : 417
هشتپر
قیمت : 200000000
متراژ : 300
بندر انزلی
قیمت : 810000000
متراژ : 900
زیربنا : 900
بندر انزلی
قیمت : 430000000
متراژ : 207
زیربنا : 207
بندر انزلی
قیمت : 850000000
متراژ : 91
زیربنا : 84/74
بندر انزلی
رهن : 55000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 65
بندر انزلی
قیمت : 800000000
متراژ : 220
زیربنا : 154
IMG_20200109_132114_135
گیلان
قیمت : 1300000000
متراژ : 200
زیربنا : 180
IMG_20200109_132354_892
خشکبیجار
قیمت : 6000000000
متراژ : 1100
زیربنا : 550
IMG_20200109_144335_460
خشکبیجار
قیمت : 1300000000
متراژ : 600
زیربنا : 190
بندر انزلی
رهن : 10000000
اجاره ماهیانه : 1،500،000
متراژ : 140
زیربنا : 140
IMG_20200109_144434_424
رشت
قیمت : 1300000000
متراژ : 240
زیربنا : 190
2-37
بندر انزلی
قیمت : 680000000
متراژ : 256
زیربنا : 110
IMG_20200109_143922_672
خشکبیجار
قیمت : 930000000
متراژ : 200
زیربنا : 180
1-41-850x570
بندر انزلی
قیمت : 950000000
متراژ : 280
زیربنا : 140
IMG_20200120_105609_599
خشکبیجار
قیمت : 650000000
متراژ : 265
زیربنا : 110
IMG-20200109-WA0000
خشکبیجار
قیمت : 1500000000
متراژ : 500
زیربنا : 90
IMG-20200127-WA0000
خشکبیجار
قیمت : 550000000
متراژ : 250
زیربنا : 110
IMG-20200127-WA0040
خشکبیجار
قیمت : 590000000
متراژ : 230
زیربنا : 95
IMG-20200127-WA0003
خشکبیجار
قیمت : 645000000
متراژ : 256
زیربنا : 110
0b1887b4-7b60-421c-b883-91879d530453
بندر انزلی
قیمت : 13500000000
متراژ : 5300
No Internet Connection