قیمت،اجاره ، خرید، رهن، فروش ویلا ، آپارتمان ، مغازه ، زمین

واجارگاه
قیمت : 800000000
متراژ : 1250
زیربنا : 0
واجارگاه
قیمت : 1062500000
متراژ : 1250
زیربنا : 0
واجارگاه
قیمت : 1972600000
متراژ : 2818
زیربنا : 0
رحیم‌آباد
قیمت : 368900000
متراژ : 527
زیربنا : 0
رحیم‌آباد
قیمت : 348000000
متراژ : 240
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 600000000
متراژ : 750
زیربنا : 70
رودسر
قیمت : 864000000
متراژ : 432
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 90000000
متراژ : 214
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 250000000
متراژ : 500
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 279900000
متراژ : 311
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 239900000
متراژ : 197
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 140000000
متراژ : 206
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 300000000
متراژ : 250
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 1600000000
متراژ : 16000
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 270000000
متراژ : 1000
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 6500000000
متراژ : 10000
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 1716000000
متراژ : 13200
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 279000000
متراژ : 310
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 402000000
متراژ : 310
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 9500000000
متراژ : 19000
زیربنا : 0
زمین کلدره  چپرکلایه
رودسر
قیمت : 100000000
متراژ : 220
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 910000000
متراژ : 130
رودسر
قیمت : 700000000
متراژ : 100
00b6fe1d-e0ce-461b-8875-d536c51132be
کلاچای
قیمت : 3200000000
متراژ : 1300
زیربنا : 250
کلاچای
قیمت : 800000000
متراژ : 201
زیربنا : 160
2c3d1855-5066-4a44-83a1-e729c835e5b2
کلاچای
قیمت : 750000000
متراژ : 170
زیربنا : 95
کلاچای
قیمت : 660000000
متراژ : 110
کلاچای
قیمت : 500000000
متراژ : 582
زیربنا : 150
No Internet Connection