قیمت،اجاره ، خرید، رهن، فروش ویلا ، آپارتمان ، مغازه ، زمین

IMG-20200715-WA0095
چالوس
رهن : 900000
اجاره ماهیانه : 900000
متراژ : 360
زیربنا : 300
IMG-20200715-WA0094
چالوس
رهن : 700000
اجاره ماهیانه : 700000
متراژ : 120
زیربنا : 110
IMG-20200715-WA0081
چالوس
رهن : 700000
اجاره ماهیانه : 700000
متراژ : 160
زیربنا : 150
IMG-20200714-WA0040
چالوس
رهن : 1200000
اجاره ماهیانه : 1200000
متراژ : 400
زیربنا : 350
IMG-20200713-WA0011
چالوس
رهن : 1100000
اجاره ماهیانه : 1100000
متراژ : 260
زیربنا : 250
IMG-20200714-WA0032
چالوس
رهن : 1200000
اجاره ماهیانه : 1200000
متراژ : 240
زیربنا : 230
IMG-20200714-WA0015
چالوس
رهن : 800000
اجاره ماهیانه : 800000
متراژ : 200
زیربنا : 200
IMG-20200714-WA0007
چالوس
رهن : 700000
اجاره ماهیانه : 700000
متراژ : 130
زیربنا : 140
IMG-20200714-WA0006
چالوس
رهن : 700000
اجاره ماهیانه : 700000
متراژ : 160
زیربنا : 150
IMG-20200706-WA0022
چالوس
رهن : 800000
اجاره ماهیانه : 800000
متراژ : ۳۸۰
زیربنا : ۹۰۰
اصفهان
قیمت : 250000000
متراژ : 125
زیربنا : 80
۲۰۲۰۰۷۰۵_۱۳۴۵۱۴
قرچک
قیمت : 1300000000
متراژ : 160
زیربنا : 95
تهران
رهن : 50/000/000
اجاره ماهیانه : 5/500/000
متراژ : 96
photo_۲۰۲۰-۰۵-۱۷_۰۹-۴۷-۲۰
بندر انزلی
قیمت : 1250000000
متراژ : 220
زیربنا : 154
تهران
رهن : 280000000
اجاره ماهیانه : 500
متراژ : 80
No Internet Connection