آپارتمانrss
رهن و اجاره

لواسان
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 2700000
متراژ : 100
20190731_210631
تهران
رهن : 100000000
اجاره ماهیانه : 55000000
متراژ : 120
تهران
رهن : 200000000
اجاره ماهیانه : 3000000
متراژ : 125
تهران
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 3000000
متراژ : 91
1
رشت
رهن : 0
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 200
7E1F6914-F32D-4EE6-95D3-175EBD4F8A79
اصفهان
رهن : 130000000
اجاره ماهیانه : ۰
متراژ : 170
WhatsApp Image 2019-07-29 at 12.46.48 PM
تهران
رهن : ۱۸۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۵۵۰۰۰۰۰
متراژ : ۱۵۰
91C7E845-7E3B-4AC6-840C-D5C6DC2DF873
تهران
رهن : 70000000
اجاره ماهیانه : 1700000
متراژ : 85
تهران
رهن : 250000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 90
20190521_181345
اصفهان
رهن : ۷۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۲۰۰۰۰۰۰
متراژ : ۱۳۰
3f2d9da0-5738-40f8-9c9d-73fbecf209f6
تهران
رهن : 130000000
اجاره ماهیانه : 6000000
متراژ : 120
تهران
رهن : 100000000
اجاره ماهیانه : 7/500000
متراژ : 126
_20190719_074051
شاندیز
رهن : 0
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 140
تهران
رهن : 90000000
اجاره ماهیانه : 1200000
متراژ : 87
da60e7a9-e4e8-4076-bfb6-58ff2b7a38a7
تهران
رهن : 300000000
اجاره ماهیانه : 2000000
متراژ : 120
0c040c26-bdc2-48d4-b50c-43f7f26b995b
تهران
رهن : 780000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 195
IMG_20190712_113300
تهران
رهن : 40000000
اجاره ماهیانه : 1500000
متراژ : 50
26cd421d-c1ea-403e-82f4-e132a8854ce2
تهران
رهن : 100000000
اجاره ماهیانه : 7000000
متراژ : 135
تهران
رهن : 3.000.000.000
اجاره ماهیانه : 80.000.000
متراژ : 122
اصفهان
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 1000000
متراژ : 140
2d1a3a37-e552-4097-83aa-4c3eb836111f
تهران
رهن : 130000000
اجاره ماهیانه : 5000000
متراژ : 120
تهران
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 5000000
متراژ : 55
IMG_20181024_195506_079
چالوس
رهن : 150000
اجاره ماهیانه : 150000
متراژ : 100
4
تهران
رهن : 45000000
اجاره ماهیانه : 1400000
متراژ : 47
تهران
رهن : 100000000
اجاره ماهیانه : 2 میلیون ( مبلغ رهن و اجاره قابل تبدیل است)
متراژ : 86
1c4432b3-8404-4e21-ae75-23565e6f4888
تهران
رهن : 50000000
اجاره ماهیانه : 3300000
متراژ : 75
تهران
رهن : 200000000
اجاره ماهیانه : 7000000
متراژ : 130
26e94d6d-d2d3-4467-aa41-3e7459af85e2
تهران
رهن : 70000000
اجاره ماهیانه : 6000000
متراژ : 50
IMG_20190509_152853_834
قرچک
رهن : ۳۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۳۰۰۰۰۰
متراژ : ۶۰
تهران
رهن : 48000000
اجاره ماهیانه : 4000000
متراژ : 63
IMG_20190624_122928
تهران
رهن : 360000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 120
تهران
رهن : 50000000
اجاره ماهیانه : 3600000
متراژ : 71
92d73eda-0585-4fb5-8a84-c35b8af690e5
تهران
رهن : 450000000
اجاره ماهیانه : 3000000
متراژ : 154
1
تهران
رهن : 90000000
اجاره ماهیانه : 1000000
متراژ : 62
48e2e032-9bea-423c-ac9f-10a5da1ce335
تهران
رهن : 120000000
اجاره ماهیانه : 6000000
متراژ : 70