آپارتمانrss
فروش

پرند (شهر)
قیمت : 280000000
متراژ : ۹۰
اندیشه (شهر)
قیمت : 170000000
متراژ : 60
خراسان رضوی
قیمت : 420
متراژ : 70
تهران
قیمت : 2100000000
متراژ : 100
خراسان رضوی
قیمت : 650000000
متراژ : ۱۱۶
0D303021-2E0A-45C2-8E4D-8EEE0B6FE8A1
تهران
قیمت : 4000000000
متراژ : 200
بومهن
قیمت : 780
متراژ : ۱۲۰
تهران
قیمت : 2320000000
متراژ : 133
خراسان رضوی
قیمت : 615000000
متراژ : 85
کرج
قیمت : 260000000
متراژ : 130
خراسان رضوی
قیمت : 830000000
متراژ : 150
خراسان رضوی
قیمت : 750000000
متراژ : 145
۲۰۱۸۱۲۰۹_۲۱۴۲۳۲
اصفهان
قیمت : 360000000
متراژ : 116
۲۰۱۸۱۱۱۰_۱۶۵۴۵۷
تهران
قیمت : 8464000000
متراژ : 368