آپارتمانrss
فروش

2 خواب
1 حمام
۷۸ متراژ
قیمت: 3,300,000,000
2 خواب
1 حمام
85 متراژ
قیمت: 1,650,000,000
1 خواب
1 حمام
135 متراژ
قیمت: 325,000,000