باغrss
فروش

تنکابن
قیمت : 1400000000
متراژ : 1200
1
شهریار (شهر)
قیمت : 1260000000
متراژ : 1400
۲۰۱۹۰۴۱۶_۱۴۵۶۳۷
کلارآباد
قیمت : 900000000
متراژ : 592
صومعه‌سرا
قیمت : 120000000
متراژ : 400
PicsArt_01-13-09.02.46
بندر انزلی
قیمت : 5200000000
متراژ : 13000
Untitled2
شهریار (شهر)
قیمت : 500000
متراژ : 2000
ورامین
قیمت : 680000000
متراژ : 1130
ارجمند (شهر)
قیمت : 585000000
متراژ : 450
اصفهان
قیمت : 200000000
متراژ : ۸۰۰۰
کرج
قیمت : 3200000000
متراژ : 39000
شلمان
قیمت : 300000000
متراژ : 5000
قائم‌شهر
قیمت : 800000000
متراژ : 5000
قائم‌شهر
قیمت : 700000000
متراژ : 25000
قائم‌شهر
قیمت : 700000000
متراژ : 25000