1 خواب
1 حمام
60 متراژ
رهن: 200,000,000
اجاره: 2,900,000
2 خواب
85 متراژ
رهن: 400,000,000
اجاره: 2,000,000
295متر ، سه نبش متراژ
قیمت: 3,000,000,000