خانهrss
فروش

دوطبقه فات
دماوند (شهر)
قیمت : 1200000000
متراژ : 320
زیربنا : 370
۲۰۱۷۱۲۲۸_۱۲۱۷۴۷
قائم‌شهر
قیمت : 385000000
متراژ : 270
زیربنا : 130
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
IMG_20180518_114629_222
املش
قیمت : 230000000
متراژ : 830
IMG_20180518_114116_375
املش
قیمت : 600000000
متراژ : 500
IMG_20180518_112902_574
املش
قیمت : 130
متراژ : 290
بابل
قیمت : 150000000
متراژ : 457
زیربنا : 70
بابل
قیمت : 150000000
متراژ : 457
زیربنا : 70
بابل
قیمت : 150000000
متراژ : 457
زیربنا : 70
بابل
قیمت : 150000000
متراژ : 457
زیربنا : 70
تهران
قیمت : 115000000
متراژ : 50
زیربنا : 50
IMG_20180228_172413_556
قائم‌شهر
قیمت : 340000000
متراژ : 150
زیربنا : 170
IMG_20180208_121530_825
قائم‌شهر
قیمت : 350000000
متراژ : 190
زیربنا : 140
۲۰۱۸۰۲۲۶_۱۷۵۴۵۸
قائم‌شهر
قیمت : 175000000
متراژ : 135
زیربنا : 200
IMG_20180221_102402_779
قائم‌شهر
قیمت : 630000000
متراژ : 640
زیربنا : 90
۲۰۱۸۰۲۰۳_۱۱۳۹۲۰
قائم‌شهر
قیمت : 650000000
متراژ : 160
زیربنا : 220
۲۰۱۸۰۲۱۷_۱۳۴۹۳۵
قائم‌شهر
قیمت : 1700000000
متراژ : 180
زیربنا : 350
اصفهان
قیمت : 290000000
متراژ : 180
زیربنا : 134
IMG_20180121_101740_842
قائم‌شهر
قیمت : 310000000
متراژ : 124
زیربنا : 124
IMG_20171209_141530_703
ساری
قیمت : 500000000
متراژ : 216
زیربنا : 116
۲۰۱۸۰۱۱۶_۱۲۵۰۲۸
قائم‌شهر
قیمت : 300000000
متراژ : 150
زیربنا : 100
تهران
قیمت : 1560000000
متراژ : 156
زیربنا : 132
۲۰۱۸۰۱۰۶_۱۷۰۰۰۶
قائم‌شهر
قیمت : 138000000
متراژ : 185
زیربنا : 135
۲۰۱۷۱۲۲۸_۱۷۵۵۵۸
قائم‌شهر
قیمت : 273000000
متراژ : 141
زیربنا : 180
۲۰۱۷۱۲۲۵_۱۱۰۲۲۱
قائم‌شهر
قیمت : 255000000
متراژ : 141
زیربنا : 190
IMG_6530
قائم‌شهر
قیمت : 350000000
متراژ : 214
زیربنا : 214
photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۵_۱۵-۰۴-۱۵
قائم‌شهر
قیمت : 320000000
متراژ : 186
زیربنا : 235
photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۹_۱۱-۴۶-۲۴
قائم‌شهر
قیمت : 74000000
متراژ : 130
زیربنا : 110
IMG_6169
قائم‌شهر
قیمت : 95000000
متراژ : 210
زیربنا : 80
IMG_5914
قائم‌شهر
قیمت : 680000000
متراژ : 160
زیربنا : 300