خانهrss
فروش

فروشی

جدید
نیشابور
قیمت : 500000000
متراژ : ۹۱ متر
زیربنا : ۱۸۰متر
IMG_20190518_173201_347
بندر انزلی
قیمت : 1700000000
متراژ : 250
زیربنا : 220
IMG_20190416_182248_664
خراسان رضوی
قیمت : 340000000
متراژ : 203
زیربنا : 120
Screenshot_۲۰۱۹۰۴۱۵-۱۹۱۲۲۹
اصفهان
قیمت : 1500000000
متراژ : 348
زیربنا : 348
IMG_20181223_124204
خراسان رضوی
قیمت : 750000000
متراژ : 225
زیربنا : 135
photo_2018-11-14_13-00-19
اصفهان
قیمت : 2300000000
متراژ : 320
زیربنا : 360
photo_2018-11-12_11-20-31
قائم‌شهر
قیمت : 0
متراژ : 1080
زیربنا : 120
ایلام
قیمت : 550000000
متراژ : 220
زیربنا : 190
IMG_20180829_192956
رباط‌کریم
قیمت : 300000000
متراژ : تقریبی ۳۰۰ متر
زیربنا : هر واحد ۱۰۰ متر
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 462000000
متراژ : 185
زیربنا : 100
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 2250000000
متراژ : 229
زیربنا : 120
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 550000000
متراژ : 180
زیربنا : 130
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 180
زیربنا : 131
12
خراسان رضوی
قیمت : 300000000
متراژ : 100
زیربنا : 100
بندر انزلی
قیمت : 4230000000
متراژ : 235
زیربنا : 100
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
گیلان
قیمت : 350000000
متراژ : 235
زیربنا : 85
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 550000000
متراژ : 245
زیربنا : 130
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 550000000
متراژ : 300
زیربنا : 130
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 550000000
متراژ : 300
زیربنا : 100
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 470000000
متراژ : 240
زیربنا : 140
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 550000000
متراژ : 207
زیربنا : 100
IMG_4203
قائم‌شهر
قیمت : 30000000
متراژ : 200
photo_2018-08-04_10-53-07
ورامین
قیمت : 220000000
متراژ : 135
زیربنا : 220
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 324000000
متراژ : 180
زیربنا : 100
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 250000000
متراژ : 150
زیربنا : 90
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 130000000
متراژ : 150
زیربنا : 70
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 230000000
متراژ : 235
زیربنا : 70
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 450000000
متراژ : 300
زیربنا : 200
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 450000000
متراژ : 240
زیربنا : 130
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 800000000
متراژ : 345
زیربنا : 158
2
قم
قیمت : 145000000
متراژ : 53
زیربنا : 53
۲۰۱۸۰۷۱۸_۱۱۲۳۱۷
قائم‌شهر
قیمت : 180000000
متراژ : 115
زیربنا : 115
بندر انزلی
قیمت : 650000000
متراژ : 300
زیربنا : 124