زمین کلنگیrss
فروش

220 میلیون
نوشهر
قیمت : 1859000
متراژ : 1430
WhatsApp Image 2018-06-12 at 6.57.59 AM
تهران
قیمت : 2520000000
متراژ : 360
زیربنا : 360
logo
بندر انزلی
قیمت : 5000000000
متراژ : 500
۲۰۱۸۰۴۰۴_۱۴۲۳۲۹
لشت نشا
قیمت : 220000000
متراژ : 1500
زیربنا : 120
۲۰۱۸۰۶۰۲_۱۳۱۶۴۲
آذربایجان غربی
قیمت : 100000000
متراژ : 360
زیربنا : 100
دماوند (شهر)
قیمت : 65000000
متراژ : 400
IMG_20180518_113427_560
املش
قیمت : 500000000
متراژ : 5165
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 33000000000
متراژ : 300000
بندر انزلی
قیمت : 215000000
متراژ : 500
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 215000000
متراژ : 500
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 161000000
متراژ : 4600
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 16000000000
متراژ : 80 هکتار
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 38400000000
متراژ : 320000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 170000000
متراژ : 1700
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 39000000000
متراژ : 30000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 9000000000
متراژ : 3000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 280000000
متراژ : 700
زیربنا : 700
IMG_20170613_135518_203
تنکابن
قیمت : 215000000
متراژ : 500
زیربنا : 0
422108346_86818
قائم‌شهر
قیمت : 164000000
متراژ : 366
زیربنا : 366
421339307_98801
قائم‌شهر
قیمت : 89000000
متراژ : 180
زیربنا : 180
421909884_121496
قائم‌شهر
قیمت : 56000000
متراژ : 200
زیربنا : 200
IMG_20171016_091816
قائم‌شهر
قیمت : 240000000
متراژ : 192
زیربنا : 192
IMG_20171023_133212
قائم‌شهر
قیمت : 75000000
متراژ : 265
زیربنا : 265