زمین کلنگیrss
فروش

تهران
قیمت : 7830000000
متراژ : كل زمين ٢٦١ متر ( 130 متر قدرالسهم به قیمت زمین به فروش می رسد. )
زیربنا : 146
اصفهان
قیمت : 570000000
متراژ : 148
زیربنا : 70 درصد قابل ساخت
Screenshot_۲۰۱۹-۰۴-۰۸-۱۶-۱۹-۵۹
اصفهان
قیمت : 1920000000
متراژ : 240
تهران
قیمت : 7830000000
متراژ : كل زمين ٢٦١ متر ( 130 متر قدرالسهم به قیمت زمین به فروش می رسد. )
زیربنا : ١٤٦ متر
زنجان
قیمت : 5000000000
متراژ : 370 متر
زیربنا : زمین
photo_2018-12-27_17-41-28
عباس‌آباد
قیمت : 6000000000
متراژ : 3480
زیربنا : 820
اطاقور
قیمت : 110000000
متراژ : 148
زیربنا : 199 مترمربع
20181015_104020
بندر انزلی
قیمت : 2500000000
متراژ : 5000
زیربنا : 360
خمام
قیمت : 00000000
متراژ : 2080000
صمیمی1
بندر انزلی
قیمت : 1248000000
متراژ : 960
زیربنا : 960
فارس
قیمت : 65000000000
متراژ : 3000
زیربنا : 0
Screenshot_۲۰۱۸۱۲۱۱-۱۲۲۱۴۵_Maps
بندر انزلی
قیمت : 995000000
متراژ : ۳۲۵۶
زیربنا : ۲۸
۲۰۱۸۱۲۱۱_۱۳۰۸۴۲
بندر انزلی
قیمت : 532000000
متراژ : 1400
۲۰۱۸۱۲۱۱_۱۳۰۸۴۲
بندر انزلی
قیمت : 165000000
متراژ : 220
۲۰۱۸۱۲۱۱_۱۳۰۸۴۲
بندر انزلی
قیمت : 911680000
متراژ : 3256
IMG-20181115-WA0001
اصفهان
قیمت : 576000000
متراژ : 320
زیربنا : حدود 150
20180327_222658
هشتپر
قیمت : 700000000
متراژ : 347
زیربنا : 110
Untitled1
چالوس
قیمت : 212000000
متراژ : 212
photo_2018-11-29_12-25-27
چالوس
قیمت : 6300000000
متراژ : 1800
446302314_400638
قائم‌شهر
قیمت : 400000000
متراژ : ۲۱۰
زیربنا : ۲۱۰
Screenshot_20180917-165509_MX Player Pro
اردبیل
قیمت : 120000000
متراژ : 2500
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 92000000
متراژ : 306
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 396000000
متراژ : 990
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 200000000
متراژ : 1100
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 500000000
متراژ : 700
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 85000000
متراژ : 260
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 360000000
متراژ : 600
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 880000000
متراژ : 800
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 180000000
متراژ : 2000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 640000000
متراژ : 4000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 1036000000
متراژ : 5180