زمین کلنگیrss
فروش

1590159787155
چاف و چمخاله
قیمت : 928800000
متراژ : 344
زیربنا : ----
unnamed (3)
ساری
قیمت : 135000000
متراژ : 300
زیربنا : دور دیوار و در
رودسر
قیمت : 757500000
متراژ : 303
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 607000000
متراژ : 607
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 276000000
متراژ : 360
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 283400000
متراژ : 218
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 90000000
متراژ : 200
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 200000000
متراژ : 400
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 160000000
متراژ : 250
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 75000000
متراژ : 218
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 80000000
متراژ : 250
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 170000000
متراژ : 250
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 220000000
متراژ : 400
زیربنا : 0
لنگرود
قیمت : 1365000000
متراژ : 9100
زیربنا : 0
بابل
قیمت : 1080000000
متراژ : ۱۸۰
۲۰۲۰۰۵۰۹_۱۶۲۵۵۲
بازارجمعه
قیمت : 448000000
متراژ : 224
146
آستانه اشرفیه
قیمت : 300000000
متراژ : 500
زیربنا : 70
138 (1)
آستانه اشرفیه
قیمت : 1152000000
متراژ : 1440
زیربنا : 150
453629c8-68e0-4904-b8ed-27acb14ad139
سیاهکل
قیمت : 1700000000
متراژ : 2300
زیربنا : 220
دماوند (شهر)
قیمت : 1500000000
متراژ : 250
IMG_5306
لواسان
قیمت : 1850000000000
متراژ : 370
بندر انزلی
قیمت : 75000000
متراژ : 150
زیربنا : 150
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 600
زیربنا : 600
بندر انزلی
قیمت : 7200000000
متراژ : 3600
زیربنا : 0
بندر انزلی
قیمت : 5000000000
متراژ : 500
زیربنا : 50
بندر انزلی
قیمت : 2625000000
متراژ : 375
زیربنا : 110
141(2)
آستانه اشرفیه
قیمت : 2250000000
متراژ : 3000
140
آستانه اشرفیه
قیمت : 1400000000
متراژ : 1000
No Internet Connection