زمین کلنگیrss
فروش

Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 184000000
متراژ : 184
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 1200000000
متراژ : 10000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17 (Small)
بندر انزلی
قیمت : 1550000000
متراژ : 2200
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
رضوان‌شهر
قیمت : 260000000
متراژ : 348
IMG_20180802_103304_765
تهران
قیمت : 132000000
متراژ : ۴۰۰
زیربنا : ۴۰۰
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 6000000000
متراژ : 5000
زیربنا : 5000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 1075000000
متراژ : 215
زیربنا : 0
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 250000000
متراژ : 250
زیربنا : 0
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 550000000
متراژ : 300
زیربنا : 0
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 880000000
متراژ : 800
زیربنا : 0
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 1200000000
متراژ : 1000
زیربنا : 0
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 160000000
متراژ : 318
زیربنا : 318
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 2191500000
متراژ : 487
زیربنا : 0
چالوس
قیمت : 170000000
متراژ : 343
WhatsApp Image 2018-06-12 at 6.57.59 AM
تهران
قیمت : 2520000000
متراژ : 360
زیربنا : 360
logo
بندر انزلی
قیمت : 5000000000
متراژ : 500
۲۰۱۸۰۴۰۴_۱۴۲۳۲۹
لشت نشا
قیمت : 220000000
متراژ : 1500
زیربنا : 120
۲۰۱۸۰۶۰۲_۱۳۱۶۴۲
آذربایجان غربی
قیمت : 100000000
متراژ : 360
زیربنا : 100
دماوند (شهر)
قیمت : 65000000
متراژ : 400
IMG_20180518_113427_560
املش
قیمت : 500000000
متراژ : 5165
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 33000000000
متراژ : 300000