زمین کلنگیrss
فروش

خمام
قیمت : 00000000
متراژ : 2080000
صمیمی1
بندر انزلی
قیمت : 1248000000
متراژ : 960
زیربنا : 960
فارس
قیمت : 65000000000
متراژ : 3000
زیربنا : 0
۲۰۱۸۱۲۱۱_۱۳۱۰۱۱
بندر انزلی
قیمت : 976800000
متراژ : ۳۲۵۶
زیربنا : ۲۸
۲۰۱۸۱۲۱۱_۱۳۰۸۴۲
بندر انزلی
قیمت : 532000000
متراژ : 1400
۲۰۱۸۱۲۱۱_۱۳۰۸۴۲
بندر انزلی
قیمت : 165000000
متراژ : 220
۲۰۱۸۱۲۱۱_۱۳۰۸۴۲
بندر انزلی
قیمت : 911680000
متراژ : 3256
IMG-20181115-WA0001
اصفهان
قیمت : 576000000
متراژ : 320
زیربنا : حدود 150
20180327_222658
هشتپر
قیمت : 700000000
متراژ : 347
زیربنا : 110
Untitled1
چالوس
قیمت : 212000000
متراژ : 212
photo_2018-11-29_12-25-27
چالوس
قیمت : 6300000000
متراژ : 1800
446302314_400638
قائم‌شهر
قیمت : 400000000
متراژ : ۲۱۰
زیربنا : ۲۱۰
Screenshot_20180917-165509_MX Player Pro
اردبیل
قیمت : 120000000
متراژ : 2500
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 92000000
متراژ : 306
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 396000000
متراژ : 990
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 200000000
متراژ : 1100
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 500000000
متراژ : 700
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 85000000
متراژ : 260
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 360000000
متراژ : 600
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 880000000
متراژ : 800
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 180000000
متراژ : 2000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 640000000
متراژ : 4000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 1036000000
متراژ : 5180
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 4000000000
متراژ : 7800
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 110000000
متراژ : 236
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 10200000000
متراژ : 6800
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 1150000000
متراژ : 7665
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
خمام
قیمت : 210000000
متراژ : 630
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 350000000
متراژ : 700