زمین کلنگیrss
فروش

بندر انزلی
قیمت : 3700000000
متراژ : 500
بندر انزلی
قیمت : 5066000000
متراژ : 298
بندر انزلی
قیمت : 3325000000
متراژ : 950
کتالم و سادات‌شهر
قیمت : 1116000000
متراژ : 279 مترمربع
WhatsApp Image 2020-10-12 at 8.29.13 PM
بندر انزلی
قیمت : 4500000000
متراژ : 679
زیربنا : 130
بندر انزلی
قیمت : 3000000000
متراژ : 500
زیربنا : 100
بندر انزلی
قیمت : 3300000000
متراژ : 375
بندر انزلی
قیمت : 2000000000
متراژ : 262
زیربنا : 150
بندر انزلی
قیمت : 1265000000
متراژ : 253
زیربنا : 60
تهران
قیمت : 620000000
متراژ : 116
بندر انزلی
قیمت : 1150000000
متراژ : 226
بندر انزلی
قیمت : 4248000000
متراژ : 8496
چابکسر
قیمت : 2800000000
متراژ : 800
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 2000000000
متراژ : 500
زیربنا : 0
بندر انزلی
قیمت : 1486000000
متراژ : 826
cfeb9d82-255f-4eec-b862-0ebeeb3e6ed3
کلاچای
قیمت : 459000000
متراژ : 340
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 600000000
متراژ : 1280
زیربنا : 0
رحیم‌آباد
قیمت : 120000000
متراژ : 600
زیربنا : 0
No Internet Connection