زمین کلنگیrss
فروش

بندر انزلی
قیمت : 2000000000
متراژ : 262
زیربنا : 150
بندر انزلی
قیمت : 1265000000
متراژ : 253
زیربنا : 60
تهران
قیمت : 620000000
متراژ : 116
بندر انزلی
قیمت : 1150000000
متراژ : 226
بندر انزلی
قیمت : 4248000000
متراژ : 8496
چابکسر
قیمت : 2800000000
متراژ : 800
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 2000000000
متراژ : 500
زیربنا : 0
بندر انزلی
قیمت : 1486000000
متراژ : 826
cfeb9d82-255f-4eec-b862-0ebeeb3e6ed3
کلاچای
قیمت : 459000000
متراژ : 340
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 600000000
متراژ : 1280
زیربنا : 0
رحیم‌آباد
قیمت : 120000000
متراژ : 600
زیربنا : 0
1
کلاچای
قیمت : 2300000000
متراژ : 4600
زیربنا : 0
املش
قیمت : 1250000000
متراژ : 5000
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 202000000
متراژ : 202
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 644000000
متراژ : 280
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 1400000000
متراژ : 2000
زیربنا : 0
بندر انزلی
قیمت : 12500000000
متراژ : 50000
بندر انزلی
قیمت : 520000000
متراژ : 230
بندر انزلی
قیمت : 975000000
متراژ : 15000
No Internet Connection