زمین کلنگیrss
فروش

بندر انزلی
قیمت : 900000000
متراژ : 360
بندر انزلی
قیمت : 1800000000
متراژ : 40000
بندر انزلی
قیمت : 580000000
متراژ : 290
رودسر
قیمت : 644000000
متراژ : 280
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 202000000
متراژ : 202
زیربنا : 0
چمستان
قیمت : 360000000
متراژ : 297
زیربنا : 0
WhatsApp Image 2020-09-15 at 01.39.11
اطاقور
قیمت : 688000000
متراژ : 860
WhatsApp Image 2020-09-14 at 00.21.58
لنگرود
قیمت : 1800000000
متراژ : 200
20200724_154614
اطاقور
قیمت : 600000000
متراژ : 1000
20200724_154614
اطاقور
قیمت : 600000000
متراژ : 1000
WhatsApp Image 2020-09-12 at 12.30.33 (6)
نوشهر
قیمت : 67
متراژ : 4180
زیربنا : زمین
IMG-20200912-WA0013
بابلسر
قیمت : 360000000
متراژ : 200
شاهین‌شهر
قیمت : 1500000000
متراژ : 200
IMG-20200906-WA0013
دماوند (شهر)
قیمت : 400000000
متراژ : 500
بندر انزلی
قیمت : 450000000
متراژ : 309
بندر انزلی
قیمت : 999000000
متراژ : 178
زیربنا : 110
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 179
زیربنا : 79
بندر انزلی
قیمت : 1276000000
متراژ : 336
بندر انزلی
قیمت : 1850000000
متراژ : 300
زیربنا : 85
بندر انزلی
قیمت : 2200000000
متراژ : 163
زیربنا : 65
بندر انزلی
قیمت : 2028000000
متراژ : 312
زیربنا : 100
بندر انزلی
قیمت : 1100000000
متراژ : 333
زیربنا : 90
بندر انزلی
قیمت : 385000000
متراژ : 176
No Internet Connection