زمین کلنگیrss
فروش

بندر انزلی
قیمت : 300000000
متراژ : 215
بندر انزلی
قیمت : 300000000
متراژ : 180
بندر انزلی
قیمت : 11500000000
متراژ : 50000
141
بندر انزلی
قیمت : 4248000000
متراژ : 8496
WhatsApp Image 2020-08-23 at 23.55.02 (1)
کومله
قیمت : 350000000
متراژ : 300
زیربنا : 200
بندر انزلی
قیمت : 9600000000
متراژ : 24000
بندر انزلی
قیمت : 1962000000
متراژ : 327
WhatsApp Image 2020-08-23 at 08.53.01
کلاردشت
قیمت : 0
متراژ : 500
بندر انزلی
قیمت : 5280000000
متراژ : 2400
بندر انزلی
قیمت : 1320000000
متراژ : 240
زیربنا : 110
11
دماوند (شهر)
قیمت : 400000000
متراژ : 1000
زیربنا : ندارد
بندر انزلی
قیمت : 1200000000
متراژ : 2000
20200821_030557
پردیس (شهر)
قیمت : 1700000000
متراژ : 250
زیربنا : 250
WhatsApp Image 2020-08-21 at 00.31.42 (2)
املش
قیمت : 10000000000
متراژ : 30000
زیربنا : 1800
WhatsApp Image 2020-08-21 at 00.31.42 (1)
املش
قیمت : 10000000000
متراژ : 30000
زیربنا : 1800
۲۰۲۰۰۱۱۰_۱۲۲۰۲۳
اطاقور
قیمت : 7920000000
متراژ : 22000
زیربنا : 22000
بندر انزلی
قیمت : 1225000000
متراژ : 350
No Internet Connection