زمین کلنگیrss
فروش

ابهر
قیمت : 2500000000
متراژ : 164 متر مربع
گیلان
قیمت : 714000000
متراژ : 204
زیربنا : 204
پردیس (شهر)
قیمت : 1000000
متراژ : 344
زیربنا : 344
IMG_۲۰۲۰۱۱۳۰_۲۲۳۰۰۷
تبریز
قیمت : 2000000000
متراژ : 300
09567578-9290-4728-844b-a8f04fcd4f45
بندر انزلی
قیمت : 2420000000
متراژ : 1100
09567578-9290-4728-844b-a8f04fcd4f45
بندر انزلی
قیمت : 4500000000
متراژ : 500
زیربنا : 50
09567578-9290-4728-844b-a8f04fcd4f45
بندر انزلی
قیمت : 2670000000
متراژ : 267
زیربنا : 120
رودسر
قیمت : 3000000000
متراژ : 1500
زیربنا : 0
09567578-9290-4728-844b-a8f04fcd4f45
بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 500
زیربنا : 120
WhatsApp Image 2020-10-26 at 12.49.39 PM
بندر انزلی
قیمت : 1200000000
متراژ : 221
زیربنا : 150
photo_2020-11-24_21-45-44
مشهد
قیمت : 400000000
متراژ : 780
زیربنا : 780
photo_2020-11-24_21-46-13
مشهد
قیمت : 0
متراژ : 25000
زیربنا : 25000
رودسر
قیمت : 100000000
متراژ : 165
زیربنا : 0
بندر انزلی
قیمت : 1500000000
متراژ : 248
زیربنا : 100
بندر انزلی
قیمت : 1500000000
متراژ : 500
زیربنا : 220
رودسر
قیمت : 0
متراژ : 425
زیربنا : 0
No Internet Connection