زمین کلنگیrss
فروش

بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 750
زیربنا : 600
0b653c20-d481-4682-8bd3-b4f591a65123
بندر انزلی
قیمت : 12000000000
متراژ : 1010
زیربنا : 200
اراک
قیمت : 25000000
متراژ : 70 متر
ساری
قیمت : 460000000
متراژ : 200
زیربنا : 200
IMG_20201026_124312_920
ساری
قیمت : 460000000
متراژ : 200
زیربنا : 200
0194E665-62F1-43E3-8EE6-74041F0919F4
تهران
قیمت : 400000000000
متراژ : ۲۴۰۰
WhatsApp Image 2020-10-27 at 10.50.39 AM
بندر انزلی
قیمت : 1200000000
متراژ : 221
زیربنا : 150
WhatsApp Image 2020-10-25 at 8.19.11 PM (1)
بندر انزلی
قیمت : 3745000000
متراژ : 535
زیربنا : 220
1
رحیم‌آباد
قیمت : 711200000
متراژ : 508
زیربنا : 0
1
رحیم‌آباد
قیمت : 700000000
متراژ : 1280
زیربنا : 0
بندر انزلی
قیمت : 1020000000
متراژ : 170
زیربنا : 110
کتالم و سادات‌شهر
قیمت : 1116000000
متراژ : 279 مترمربع
WhatsApp Image 2020-10-12 at 8.29.13 PM
بندر انزلی
قیمت : 4500000000
متراژ : 679
زیربنا : 130
بندر انزلی
قیمت : 3000000000
متراژ : 500
زیربنا : 100
بندر انزلی
قیمت : 3300000000
متراژ : 375
No Internet Connection