550 متراژ
قیمت: 3,025,000,000
2 خواب
2 حمام
600 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 5,200,000,000