واحد تجاریrss
فروش

3
اصفهان
قیمت : 320000000
متراژ : 53
تهران
قیمت : 8,500,000,000
متراژ : 153
912a26df-1e8c-491f-bb01-3216f1f881fa
تهران
قیمت : 340000000
متراژ : 20
IMG_20190413_211452
تهران
قیمت : 18000000000
متراژ : 1200
IMG_20190413_211452
تهران
قیمت : 22000000000
متراژ : 1200
تهران
قیمت : 25740000000
متراژ : 440
IMG_20181210_195802_230
گلستان
قیمت : 610000000
متراژ : 50
fin
خراسان رضوی
قیمت : 200000000
متراژ : 12
fin
خراسان رضوی
قیمت : 200000000
متراژ : 12
مغازه
بندر انزلی
قیمت : 70000000
متراژ : 20
کرمانشاه
قیمت : 0
متراژ : ۲۷
۲۰۱۸۰۸۲۹_۱۸۴۰۰۳
کرمانشاه
قیمت : 90000000
متراژ : ۲۷
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 50
صباشهر
قیمت : 220000000
متراژ : 43
قائم‌شهر
قیمت : 800000000
متراژ : 24
قائم‌شهر
قیمت : 750000000
متراژ : 30
قائم‌شهر
قیمت : 1,000,000,000
متراژ : 210
قائم‌شهر
قیمت : 250000000
متراژ : 120
قائم‌شهر
قیمت : 1200000000
متراژ : 1700
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 700000000
متراژ : 24
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 1700000000
متراژ : 70