واحد تجاریrss
فروش

تهران
قیمت : 25740000000
متراژ : 440
IMG_20181210_195802_230
گلستان
قیمت : 610000000
متراژ : 50
fin
خراسان رضوی
قیمت : 200000000
متراژ : 12
fin
خراسان رضوی
قیمت : 200000000
متراژ : 12
مغازه
بندر انزلی
قیمت : 70000000
متراژ : 20
کرمانشاه
قیمت : 0
متراژ : ۲۷
۲۰۱۸۰۸۲۹_۱۸۴۰۰۳
کرمانشاه
قیمت : 90000000
متراژ : ۲۷
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 50
صباشهر
قیمت : 220000000
متراژ : 43
قائم‌شهر
قیمت : 800000000
متراژ : 24
قائم‌شهر
قیمت : 750000000
متراژ : 30
قائم‌شهر
قیمت : 1,000,000,000
متراژ : 210
قائم‌شهر
قیمت : 250000000
متراژ : 120
قائم‌شهر
قیمت : 1200000000
متراژ : 1700
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 700000000
متراژ : 24
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 1700000000
متراژ : 70
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 530000000
متراژ : 26
IMG_۲۰۱۷۰۷۲۱_۱۹۱۹۰۱
قم
قیمت : 1000000000
متراژ : متر10000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 400000000
متراژ : 15
صباشهر
قیمت : 4200000
متراژ : 41
صباشهر
قیمت : 4200000
متراژ : 41
مازندران
قیمت : 3500000000
متراژ : 570
WhatsApp Image 2018-06-20 at 18.42.08
مازندران
قیمت : 400000000
متراژ : 570
14D0B4DC-4DBD-4BBC-8661-91F1348A264B
تهران
قیمت : 580
متراژ : ۵۸