ویلاrss
فروش

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۱_۰۰-۲۳-۱۴
محمودآباد
قیمت : 11000000000
متراژ : 700
زیربنا : 140
WhatsApp Image 2020-09-27 at 6.54.52 PM (1)
بندر انزلی
قیمت : 1300000000
متراژ : 210
زیربنا : 110
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 281
زیربنا : 100
بندر انزلی
قیمت : 850000000
متراژ : 50
زیربنا : 60
بندر انزلی
قیمت : 910000000
متراژ : 122
زیربنا : 88
بندر انزلی
قیمت : 2016000000
متراژ : 288
زیربنا : 149
IMG-20200925-WA0002
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2750000000
متراژ : 500
زیربنا : 100
IMG-20200924-WA0021
چهارباغ (البرز)
قیمت : 1200000000
متراژ : 500
زیربنا : 75
IMG-20200924-WA0007
چهارباغ (البرز)
قیمت : 1850000000
متراژ : 600
زیربنا : 170
IMG-20200923-WA0036
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2350000000
متراژ : 600
زیربنا : 140
1
کلاچای
قیمت : 1600000000
متراژ : 400
زیربنا : 70
1
کلاچای
قیمت : 1000000000
متراژ : 800
زیربنا : 200
1
کلاچای
قیمت : 1000000000
متراژ : 800
زیربنا : 200
WhatsApp Image 2020-09-19 at 7.34.16 PM
بندر انزلی
قیمت : 1100000000
متراژ : 170
زیربنا : 100
WhatsApp Image 2020-09-19 at 7.06.13 PM
بندر انزلی
قیمت : 2478000000
متراژ : 354
زیربنا : 180
IMG-20200918-WA0013
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2700000000
متراژ : 500
زیربنا : 100
IMG-20200910-WA0036
چهارباغ (البرز)
قیمت : 1800000000
متراژ : 400
زیربنا : 120
IMG-20200906-WA0012
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2800000000
متراژ : 700
زیربنا : 165
WhatsApp Image 2020-09-14 at 18.25.17(2)
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2800000
متراژ : 500
زیربنا : 90
1
شیراز
قیمت : 1500000000
متراژ : 100
زیربنا : 85
WhatsApp Image 2020-08-19 at 04.29.23 (1)
اطاقور
قیمت : 1600000000
متراژ : 1550
زیربنا : 160
لواسان
قیمت : 17000000000
متراژ : 511
زیربنا : 125
1
رودسر
قیمت : 1600000000
متراژ : 250
زیربنا : 100
2
کلاچای
قیمت : 1600000000
متراژ : 400
زیربنا : 70
b237f439-704d-4e72-85b2-33e1107e2122
بندر انزلی
قیمت : 800000000
متراژ : 150
زیربنا : 87
بندر انزلی
قیمت : 2500000000
متراژ : 230
زیربنا : 170
0aec2686-b934-4458-bf43-dc652818074d
بندر انزلی
قیمت : 620000000
متراژ : 150
زیربنا : 90
1d453f5e-0343-4fe1-83fd-43829afac527
بندر انزلی
قیمت : 1050000000
متراژ : 180
زیربنا : 120
لواسان
قیمت : 2000000000
متراژ : 200
زیربنا : 65
IMG-20200823-WA0031
بندر انزلی
قیمت : 1700000000
متراژ : 128
زیربنا : 110
2d1883a7-5eb4-4b2c-8d45-faa879acc9f9
بندر انزلی
قیمت : 1600000000
متراژ : 322
زیربنا : 180
No Internet Connection