ویلاrss
فروش

SAM_0429
لنگرود
قیمت : 14000000
متراژ : 620
زیربنا : 400
DSC00089 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 500
زیربنا : 270
DSC_0223 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 200
زیربنا : 150
WhatsApp Image 2020-01-25 at 6.47.05 PM
چالوس
قیمت : 3800000000
متراژ : 1000
زیربنا : 250
DSC_0189 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 440
زیربنا : 140
DSC_0183 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 130
زیربنا : 85
DSC_0173 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 260
زیربنا : 112
DSC00074 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 220
زیربنا : 95
DSC_0210 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 250
زیربنا : 85
DSC03171 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 250
زیربنا : 100
DSC03154 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 255
زیربنا : 175
DSC_0168 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 260
زیربنا : 95
DSC_0174 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 260
زیربنا : 100
۲۰۲۰۰۱۲۰_۱۶۵۳۴۲
مازندران
قیمت : 1400000000
متراژ : 600متر زمین
زیربنا : 130متر زیر بنا
DSC_0168 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 200
زیربنا : 90
A0976ABC-FAC6-4AB5-8E9F-FC501C9EBCD0
محمودآباد
قیمت : 1500000000
متراژ : ۳۶۰
زیربنا : ۱۷۰
DSC03015 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 200
زیربنا : 85
DSC_0237 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 280
زیربنا : 100
DJI_0068
بندر انزلی
قیمت : 16000000000
متراژ : 1000
زیربنا : 500
بندر انزلی
قیمت : 1200000000
متراژ : 288
زیربنا : 250
6-17
بندر انزلی
قیمت : 395000000
متراژ : 315
زیربنا : 107
7-14
بندر انزلی
قیمت : 345000000
متراژ : 290
زیربنا : 107
DSC_0188 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 150
زیربنا : 124
DSC03249 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 440
زیربنا : 97
DSC_0182 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 240
زیربنا : 200
2-26-850x570
بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 470
زیربنا : 135/108
DSC_0179 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 250
زیربنا : 220
DSC_0220 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 256
زیربنا : 110
STEP4075
بندر انزلی
قیمت : 380000000
متراژ : 182
زیربنا : 110
WhatsApp Image 2-01-10 at 10.03.38
لشت نشا
قیمت : 900000000
متراژ : 310
زیربنا : 145
No Internet Connection