ویلاrss
فروش

AYJAkurT
رشت
قیمت : 750,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 80
AYJAjPSr
رشت
قیمت : 750,000,000
متراژ : 205
زیربنا : 100
WhatsApp Image 2020-12-24 at 11.22.15
اطاقور
قیمت : 470000000
متراژ : 55
زیربنا : 55
IMG_20201123_142647_245
طالقان (شهر)
قیمت : 1650000000
متراژ : 600
زیربنا : 120
AYGIuvk5
رشت
قیمت : 2,300,000,000
متراژ : 750
زیربنا : 130
20201208_210843
پردیس (شهر)
قیمت : 13000000000
متراژ : 330
زیربنا : 175
AYBs2LIp
رشت
قیمت : 1,400,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 90
wXseOag1
رشت
قیمت : 2,500,000,000
متراژ : 331
زیربنا : 180
wX-PrE-_
رشت
قیمت : 4,000,000,000
متراژ : 750
زیربنا : 310
wX-P6bYN
رشت
قیمت : 1,500,000,000
متراژ : 220
زیربنا : 110
photo_2020-08-02_12-09-13
نوشهر
قیمت : 0
متراژ : 300
زیربنا : 230
wX8Lxbwn
رشت
قیمت : 1,000,000,000
متراژ : 250
زیربنا : 75
wXlGiz_F
رشت
قیمت : 1,300,000,000
متراژ : 350
زیربنا : 100
wX4bxDuR
رشت
قیمت : 3,000,000,000
متراژ : 230
زیربنا : 220
1
رشت
قیمت : 1,400,000,000
متراژ : 600
زیربنا : 170
wXHDV8r6
گیلان
قیمت : 950,000,000
متراژ : 180
زیربنا : 135
wX1z2YX_.1
رشت
قیمت : 3,200,000,000
متراژ : 300
زیربنا : 245
5a6657af-e654-4c67-b721-596c2912eb61
پردیس (شهر)
قیمت : 170000000
متراژ : 511
زیربنا : 250
4f8e3dab-db42-426a-a1af-fbe4a6a126ec
پردیس (شهر)
قیمت : 170000000
متراژ : 511
زیربنا : 250
wX0PCYb3
رشت
قیمت : 1,100,000,000
متراژ : 150
زیربنا : 85
1
رشت
قیمت : 5,500,000,000
متراژ : 300
زیربنا : 445
1
رشت
قیمت : 1,350,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 170
4418e0a5-93ab-4c74-8151-3a84147a9523
رشت
قیمت : 750,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 85
wXKKcK8G
رشت
قیمت : 850,000,000
متراژ : 250
زیربنا : 80
wXMakciU
رشت
قیمت : 850,000,000
متراژ : 120
زیربنا : 160
8
رویان
قیمت : 3800000000
متراژ : 170
زیربنا : 312
1
رشت
قیمت : 7,000,000,000
متراژ : 452
زیربنا : 452
wXsX0cBM
رشت
قیمت : 5,000,000,000
متراژ : 300
زیربنا : 270
wXWiX6ud
رشت
قیمت : 900,000,000
متراژ : 150
زیربنا : 100
wXWSIcC-
رشت
قیمت : 1,200,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 100
wXWKpjBt
رشت
قیمت : 1,300,000,000
متراژ : 210
زیربنا : 120
wXa2WmOc
رشت
قیمت : 2,100,000,000
متراژ : 600
زیربنا : 100
uyjmnk
بندر انزلی
قیمت : 4500000000
متراژ : 800
زیربنا : 75
No Internet Connection