ویلاrss
فروش

DSC03221 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 367
زیربنا : 90
DSC03221 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 367
زیربنا : 90
photo_2019-08-19_13-12-29 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 210
زیربنا : 90
98124
چمستان
قیمت : 900000000
متراژ : 240
زیربنا : 220
DSC_0088
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 260
زیربنا : 130
DSC_0216 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 1500
زیربنا : 80
98123
محمودآباد
قیمت : 450000000
متراژ : 220
زیربنا : 130
DSC03189 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 275
زیربنا : 110
DSC_0191 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 300
زیربنا : 90
IMG-20191111-WA0005
محمودآباد
قیمت : 900000000
متراژ : 140
زیربنا : 120
DSC_0279 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 320
زیربنا : 92
98119
امام‌زاده عبدالله
قیمت : 600000000
متراژ : 240
زیربنا : 200
DSC02137 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 384
زیربنا : 115
066dcfbb-2796-4f20-b48b-3aa46d7eb2cd (1)
نوشهر
قیمت : 700000000
متراژ : 200
زیربنا : 120
98118
چمستان
قیمت : 720000000
متراژ : 270
زیربنا : 235
DSC_0183 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 130
زیربنا : 85
DSC02129 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 436
زیربنا : 135
DSC_0173 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 260
زیربنا : 112
No Internet Connection