ویلاrss
فروش

Zhuanic-1
نوشهر
قیمت : 80000000000
متراژ : 800
زیربنا : 700
photo_2017-12-16_06-50-59
نور
قیمت : 400000000
متراژ : 400
زیربنا : 200
photo_2017-10-18_12-26-00
رویان
قیمت : 280000000
متراژ : 240
زیربنا : 150
رویان
قیمت : 230000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
رویان
قیمت : 230000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
رویان
قیمت : 230000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
رویان
قیمت : 230000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
۲۲۰متر زمین ۱۱۰متر بنا سند مجوز ساخت پایان کار جاده اب پری قیمت ۲۰۰
رویان
قیمت : 230000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
photo_2018-01-31_22-37-58
نوشهر
قیمت : 780000000
متراژ : 400
زیربنا : 280
1
نوشهر
قیمت : 730000000
متراژ : 520
زیربنا : 380
photo_2018-01-29_11-02-39
نوشهر
قیمت : 500000000
متراژ : 280
زیربنا : 210
photo_2018-04-12_12-45-47
رویان
قیمت : 480000000
متراژ : 270
زیربنا : 220
900 زمین 400 بنا لتینگان سند دار سه خواب
نوشهر
قیمت : 950000000
متراژ : 900
زیربنا : 400
photo_2016-06-29_12-55-49
نوشهر
قیمت : 400000000
متراژ : 400
زیربنا : 120
495 متر زمین 340 متر بنا استخر جکوزی 4 خوابه 780 میلیون مالک بندپی شهرک سان سیتی
نوشهر
قیمت : 800000000
متراژ : 495
زیربنا : 340
photo_2017-08-07_12-49-50
نور
قیمت : 850000000
متراژ : 1600
زیربنا : 190
photo_2017-11-16_04-26-03 (2)
نوشهر
قیمت : 870000000
متراژ : 400
زیربنا : 280
Zhuanic-1
رویان
قیمت : 850000000
متراژ : 450
زیربنا : 350
1
رویان
قیمت : 270000000
متراژ : 300
زیربنا : 160
Zhuanic-1
رویان
قیمت : 100000000
متراژ : 300
زیربنا : 130
Zhuanic-1
رویان
قیمت : 280000000
متراژ : 220
زیربنا : 170
Zhuanic-2
رویان
قیمت : 250000000
متراژ : 200
زیربنا : 170
1
رویان
قیمت : 100000000
متراژ : 500
زیربنا : 300
photo_2018-02-14_03-46-31
نوشهر
قیمت : 350000000
متراژ : 920
زیربنا : 130
1F685694-8989-429E-80BC-56263AF3318B
نوشهر
قیمت : 600,000,000
متراژ : ٢٥٠متر
زیربنا : ٢٠٠متر
photo_2018-03-25_17-45-35
قائم‌شهر
قیمت : 210000000
متراژ : 330
زیربنا : 75
فیروزکوه
قیمت : 300000000
متراژ : 700
زیربنا : 180
فیروزکوه
قیمت : 300000000
متراژ : 700
زیربنا : 180
قزوین
قیمت : 300000000
متراژ : 175متر دوبالکس
زیربنا : 310متر
قائم‌شهر
قیمت : 230000000
متراژ : 265
زیربنا : 160
photo_2018-03-03_20-32-26
آمل
قیمت : 180000000
متراژ : 300
زیربنا : 130
IMG_20180227_011007_048
قائم‌شهر
قیمت : 350000000
متراژ : 700
زیربنا : 120
photo_2018-02-11_09-57-54
بندر انزلی
قیمت : 1500000000
متراژ : 400
زیربنا : 500
IMG_۲۰۱۸۰۲۲۴_۱۷۱۰۵۰
نوشهر
قیمت : 500000000
متراژ : 400
زیربنا : 200
4495127189
خراسان رضوی
قیمت : 650000000
متراژ : 700
زیربنا : 400
شهریار (شهر)
قیمت : 1450000000
متراژ : 1000
زیربنا : 250