ویلاrss
فروش

IMG-20200109-WA0000
خشکبیجار
قیمت : 1500000000
متراژ : 500
زیربنا : 90
IMG-20200127-WA0000
خشکبیجار
قیمت : 550000000
متراژ : 250
زیربنا : 110
IMG-20200127-WA0040
خشکبیجار
قیمت : 590000000
متراژ : 230
زیربنا : 95
IMG-20200127-WA0003
خشکبیجار
قیمت : 645000000
متراژ : 256
زیربنا : 110
20200214_133209
نوشهر
قیمت : 2300000000
متراژ : 230
زیربنا : 200
اصفهان
قیمت : 70000000
متراژ : 600
1-28-850x570
بندر انزلی
قیمت : 1600000000
متراژ : 410
زیربنا : 260
020-01-12_10-17-01
لشت نشا
قیمت : 650000000
متراژ : 230
زیربنا : 95
IMG-20200212-WA0170
رامسر
قیمت : 2200000000
متراژ : 274
زیربنا : 174
IMG-20200211-WA0030
رامسر
قیمت : 150000000
متراژ : 300
زیربنا : 180
WhatsApp Image 2019-08-28 at 16.23.24
لشت نشا
قیمت : 520000000
متراژ : 300
زیربنا : 110
DSC_0198 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 300
زیربنا : 90
IMG-20200201-WA0046
رامسر
قیمت : 1300000000
متراژ : 220
زیربنا : 157
بندر انزلی
قیمت : 360000000
متراژ : 120
زیربنا : 61
3b0955f6-65a1-4108-9eb9-3567ead2d6cf
تهران
قیمت : 650000000
متراژ : 237
زیربنا : 107
بندر انزلی
قیمت : 980000000
متراژ : 310
زیربنا : 161
11
گیلان
قیمت : 360000000
متراژ : 320
زیربنا : 75
SAM_0429
لنگرود
قیمت : 14000000
متراژ : 620
زیربنا : 400
DSC_0223 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 200
زیربنا : 150
WhatsApp Image 2020-01-25 at 6.47.05 PM
چالوس
قیمت : 3800000000
متراژ : 1000
زیربنا : 250
DSC_0189 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 440
زیربنا : 140
DSC_0183 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 130
زیربنا : 85
DSC_0173 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 260
زیربنا : 112
DSC00074 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 220
زیربنا : 95
DSC_0210 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 250
زیربنا : 85
DSC03171 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 250
زیربنا : 100
DSC03154 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : .
متراژ : 255
زیربنا : 175
No Internet Connection