ویلاrss
فروش

IMG-20201003-WA0023
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2100000000
متراژ : 450
زیربنا : 95
IMG-20201002-WA0001
چهارباغ (البرز)
قیمت : 390000000
متراژ : 77
زیربنا : 77
WhatsApp Image 2020-09-30 at 11.55.54 AM
بندر انزلی
قیمت : 1600000000
متراژ : 200
زیربنا : 150
WhatsApp Image 2020-09-29 at 6.04.55 PM
بندر انزلی
قیمت : 850000000
متراژ : 100
زیربنا : 90
بندر انزلی
قیمت : 1150000000
متراژ : 110
زیربنا : 85
IMG-20200929-WA0028
چهارباغ (البرز)
قیمت : 6500000000
متراژ : 1000
زیربنا : 140
photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۱_۰۰-۲۳-۱۴
محمودآباد
قیمت : 11000000000
متراژ : 700
زیربنا : 140
WhatsApp Image 2020-09-27 at 6.54.52 PM (1)
بندر انزلی
قیمت : 1300000000
متراژ : 210
زیربنا : 110
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 281
زیربنا : 100
بندر انزلی
قیمت : 910000000
متراژ : 122
زیربنا : 88
بندر انزلی
قیمت : 2016000000
متراژ : 288
زیربنا : 149
IMG-20200925-WA0002
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2750000000
متراژ : 500
زیربنا : 100
IMG-20200924-WA0007
چهارباغ (البرز)
قیمت : 1850000000
متراژ : 600
زیربنا : 170
IMG-20200923-WA0036
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2350000000
متراژ : 600
زیربنا : 140
1
کلاچای
قیمت : 1600000000
متراژ : 400
زیربنا : 70
1
کلاچای
قیمت : 1000000000
متراژ : 800
زیربنا : 200
WhatsApp Image 2020-09-19 at 7.34.16 PM
بندر انزلی
قیمت : 1100000000
متراژ : 170
زیربنا : 100
WhatsApp Image 2020-09-19 at 7.06.13 PM
بندر انزلی
قیمت : 2478000000
متراژ : 354
زیربنا : 180
IMG-20200918-WA0013
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2700000000
متراژ : 500
زیربنا : 100
IMG-20200910-WA0036
چهارباغ (البرز)
قیمت : 1750000000
متراژ : 400
زیربنا : 120
IMG-20200906-WA0012
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2800000000
متراژ : 700
زیربنا : 165
WhatsApp Image 2020-09-14 at 18.25.17(2)
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2800000
متراژ : 500
زیربنا : 90
1
شیراز
قیمت : 1500000000
متراژ : 100
زیربنا : 85
WhatsApp Image 2020-08-19 at 04.29.23 (1)
اطاقور
قیمت : 1600000000
متراژ : 1550
زیربنا : 160
لواسان
قیمت : 17000000000
متراژ : 511
زیربنا : 125
1
رودسر
قیمت : 1600000000
متراژ : 250
زیربنا : 100
2
کلاچای
قیمت : 1600000000
متراژ : 400
زیربنا : 70
b237f439-704d-4e72-85b2-33e1107e2122
بندر انزلی
قیمت : 800000000
متراژ : 150
زیربنا : 87
بندر انزلی
قیمت : 2500000000
متراژ : 230
زیربنا : 170
0aec2686-b934-4458-bf43-dc652818074d
بندر انزلی
قیمت : 620000000
متراژ : 150
زیربنا : 90
No Internet Connection