ویلاrss
فروش

Untitled
شهریار (شهر)
قیمت : 2800000000
متراژ : 1050
زیربنا : 100
photo_2019-08-17_10-03-15
مازندران
قیمت : 2800000000
متراژ : 750
زیربنا : 200
photo_2019-06-18_14-25-21
گیلان
قیمت : 455000000
متراژ : 450
زیربنا : 120
چهارباغ (البرز)
قیمت : 900000000
متراژ : ۶۰۰
زیربنا : ۸۰
4FB3841A-B1A5-4383-A0DF-72155849F142
تنکابن
قیمت : 800000000
متراژ : 227
زیربنا : 150
تهران
قیمت : 1500000000
متراژ : 120
2
محمودآباد
قیمت : 750000000
متراژ : 200
زیربنا : 185
photo_2019-07-26_09-49-45
لشت نشا
قیمت : 320000000
متراژ : 453
زیربنا : 73
photo_2019-07-25_18-56-19
بندر انزلی
قیمت : 475000000
متراژ : 282
زیربنا : 92
۲۰۱۹۰۷۲۵_۰۱۳۱۵۸
خشکبیجار
قیمت : 480000000
متراژ : 320
زیربنا : 95
2
محمودآباد
قیمت : 750000000
متراژ : 200
زیربنا : 185
ویلا دوبلکس 170 متری در شاندرمن
ماسال
قیمت : 720000000
متراژ : 300
زیربنا : 170
ویلا 100 متری در صومعه سرا
صومعه‌سرا
قیمت : 300000000
متراژ : 230
زیربنا : 100
خانه 70 متری
ماسال
قیمت : 700000000
متراژ : 1500
زیربنا : 70
خانه ویلایی 70 متری
ماسال
قیمت : 250000000
متراژ : 258
زیربنا : 70
1A7F9D22-C014-4404-B51A-D57B9694BD1A
سرخ‌رود
قیمت : 500000000
متراژ : ٢٠٠
زیربنا : ١٢٠
photo_2019-07-20_17-40-31
لشت نشا
قیمت : 455000000
متراژ : 300
زیربنا : 100
photo_2019-07-18_13-19-43
لشت نشا
قیمت : 890
متراژ : 465
زیربنا : 165
photo_2019-07-17_17-37-41
لشت نشا
قیمت : 470000000
متراژ : 245
زیربنا : 86
گیلان
قیمت : 780000000
متراژ : 580
زیربنا : 80
گیلان
قیمت : 780000000
متراژ : 580
زیربنا : 80
IMG_20190715_112156
گیلان
قیمت : 780000000
متراژ : 580
زیربنا : 80
photo_2019-07-15_12-28-12
لشت نشا
قیمت : 395000000
متراژ : 403
زیربنا : 96
photo_2019-07-14_16-57-11
بندر انزلی
قیمت : 250000000
متراژ : 446
زیربنا : 156
photo_2019-07-14_11-04-39
بندر انزلی
قیمت : 300000000
متراژ : 290
زیربنا : 100
photo_2019-07-13_13-02-06
لشت نشا
قیمت : 520000000
متراژ : 260
زیربنا : 175
photo_2019-07-12_10-20-55
بندر انزلی
قیمت : 950000000
متراژ : 253
زیربنا : 173
photo_2019-07-06_11-38-01
لشت نشا
قیمت : 300
متراژ : 140
زیربنا : 260
photo_2019-07-10_12-05-13
لشت نشا
قیمت : 499000000
متراژ : 331
زیربنا : 321
photo_2019-07-10_23-51-34
لشت نشا
قیمت : 400000000
متراژ : 295
زیربنا : 125
photo_2019-07-09_18-46-14
لشت نشا
قیمت : 200000000
متراژ : 229
زیربنا : 100
photo_2019-07-10_10-12-54
لشت نشا
قیمت : 250000000
متراژ : 288
زیربنا : 108
photo_2019-07-09_18-47-10
خشکبیجار
قیمت : 450000000
متراژ : 220
زیربنا : 80
No Internet Connection