ویلاrss
فروش

1d453f5e-0343-4fe1-83fd-43829afac527
بندر انزلی
قیمت : 1050000000
متراژ : 180
زیربنا : 120
لواسان
قیمت : 2000000000
متراژ : 200
زیربنا : 65
IMG-20200823-WA0031
بندر انزلی
قیمت : 1700000000
متراژ : 128
زیربنا : 110
2d1883a7-5eb4-4b2c-8d45-faa879acc9f9
بندر انزلی
قیمت : 1600000000
متراژ : 322
زیربنا : 180
f310730e-6fed-4861-91e5-988e8ef72f7b
بندر انزلی
قیمت : 1100000000
متراژ : 207
زیربنا : 73
بابل
قیمت : 2178000000
متراژ : 1210
زیربنا : 70
01b5c99e-79a7-453c-8218-30f0d147e3ff
بندر انزلی
قیمت : 1250000000
متراژ : 188
زیربنا : 120
Screenshot_۲۰۲۰-۰۸-۲۱-۲۲-۲۷-۰۳
چمستان
قیمت : 1100000000
متراژ : 310
زیربنا : 140
IMG-20200818-WA0058
رامسر
قیمت : 37000000000
متراژ : 2000
زیربنا : 1600
1
گلستان (تهران)
قیمت : 700000000
متراژ : 98
زیربنا : 98
بندر انزلی
قیمت : 1800000000
متراژ : 186
زیربنا : 116
0e524cd5-de11-40a0-8fdd-b752196ec76b
بندر انزلی
قیمت : 1300000000
متراژ : 300
زیربنا : 140
20200819_100423[1]
اطاقور
قیمت : 2000000000
متراژ : 1850
زیربنا : 160
da859c66-18fb-46ff-90ea-ce0d734d30a7
بندر انزلی
قیمت : 3000000000
متراژ : 150
زیربنا : 186
fd8a1e2f-e5e4-4d92-ae2c-849a1839a6de
بندر انزلی
قیمت : 2500000000
متراژ : 214
زیربنا : 201
بندر انزلی
قیمت : 4500000000
متراژ : 500
زیربنا : 330
566d8fd5-db0a-4d99-b264-ada0f5cabc41
بندر انزلی
قیمت : 540000000
متراژ : 180
زیربنا : 110
گیلاکجان
کلاچای
قیمت : 400000000
متراژ : 250
زیربنا : 80
1a074b9b-01af-4701-8f27-5fc7fc5ab1fd
بندر انزلی
قیمت : 2976000000
متراژ : 496
زیربنا : 200
کلاچای
قیمت : 550000000
متراژ : 248
زیربنا : 150
1d15b897-9809-4d4b-b8f6-510179723e0b
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 600
زیربنا : 120
5e50eda2-8d1a-4e69-a2b6-34e7abf232e3
بندر انزلی
قیمت : 950000000
متراژ : 640
زیربنا : 90
IMG-20200611-WA0007
رضوان‌شهر
قیمت : 2200000000
متراژ : 1554
زیربنا : 200
بندر انزلی
قیمت : 1575000000
متراژ : 700
زیربنا : 95
۲۰۲۰۰۷۲۹_۱۲۰۱۳۸
بندر انزلی
قیمت : 2500000000
متراژ : 250
زیربنا : 130
IMG-20200726-WA0004
بندر انزلی
قیمت : 2200000000
متراژ : 120
زیربنا : 100
بندر انزلی
قیمت : 1500000000
متراژ : 120
زیربنا : 98
WhatsApp Image 2020-07-21 at 6.18.50 PM
بندر انزلی
قیمت : 2500000000
متراژ : 300
زیربنا : 145
5dfc9ddf-1da8-4eef-a70c-796b621fd5bf
چابکسر
قیمت : 2600000000
متراژ : 1000
زیربنا : 130
WhatsApp Image 2020-07-21 at 11.09.53 AM (1)
بندر انزلی
قیمت : 2000000000
متراژ : 305
زیربنا : 161
WhatsApp Image 2020-06-30 at 5.56.14 PM
بندر انزلی
قیمت : 550000000
متراژ : 266
زیربنا : 100
bf650615-b6b9-4e31-8ef7-9c380ff6d7a6
کلاچای
قیمت : 1698000000
متراژ : 566
زیربنا : 90
5644c2b5-0f03-4a19-afcf-7871c7a2a007
کلاچای
قیمت : 3200000000
متراژ : 3000
زیربنا : 210
5efd0169-4a06-4a83-b7b0-471df2961e8d
کلاچای
قیمت : 1040000000
متراژ : 400
زیربنا : 120
بندر انزلی
قیمت : 784000000
متراژ : 280
زیربنا : 80
No Internet Connection