ویلاrss
فروش

WhatsApp Image 2020-07-18 at 6.38.49 PM (1)
بندر انزلی
قیمت : 900000000
متراژ : 205
زیربنا : 110
2
تهران
قیمت : 3200000000
متراژ : 2600
زیربنا : 110
IMG-20200724-WA0006
رینه
قیمت : 4800000000
متراژ : 610 متر مبع
زیربنا : 480 متر مربع
WhatsApp Image 2020-07-15 at 6.36.34 PM
بندر انزلی
قیمت : 800000000
متراژ : 234
زیربنا : 90
WhatsApp Image 2020-06-30 at 5.53.16 PM
بندر انزلی
قیمت : 2300000000
متراژ : 141
زیربنا : 220
3
بندر انزلی
قیمت : 1700000000
متراژ : 207
زیربنا : 90
1
بندر انزلی
قیمت : 440000000
متراژ : 109
زیربنا : 85
بندر انزلی
قیمت : 3000000000
متراژ : 500
زیربنا : 60
رودسر
قیمت : 600000000
متراژ : 750
زیربنا : 70
00b6fe1d-e0ce-461b-8875-d536c51132be
کلاچای
قیمت : 3200000000
متراژ : 1300
زیربنا : 250
کلاچای
قیمت : 800000000
متراژ : 201
زیربنا : 160
2c3d1855-5066-4a44-83a1-e729c835e5b2
کلاچای
قیمت : 750000000
متراژ : 170
زیربنا : 95
کلاچای
قیمت : 500000000
متراژ : 582
زیربنا : 150
WhatsApp Image 2020-07-05 at 11.20.29 AM (5)
خشکبیجار
قیمت : 3500000000
متراژ : 850
زیربنا : 300
IMG-20200715-WA0000
تهران
قیمت : 3200000000000
متراژ : 360
زیربنا : 260
WhatsApp Image 2020-05-04 at 14.23.55 (1)
نوشهر
قیمت : 2900000000
متراژ : 300
زیربنا : 100
No Internet Connection