ویلاrss
فروش

WhatsApp Image 2021-07-04 at 16.31.57
مازندران
قیمت : 30000000000
متراژ : 220
زیربنا : 120
WhatsApp Image 2021-05-26 at 16.57.28
ایزدشهر
قیمت : 8100000000
متراژ : 225
زیربنا : 100
20200722_190834
کلاچای
قیمت : 3800000000
متراژ : 250
زیربنا : 235
WhatsApp Image 2021-05-31 at 17.48.59
محمودآباد
قیمت : 5500000000
متراژ : 200
زیربنا : 250
WhatsApp Image 2021-05-26 at 21.48.59
ایزدشهر
قیمت : 10000000000
متراژ : 290
زیربنا : 170
WhatsApp Image 2021-06-27 at 15.22.28 (1)
نوشهر
قیمت : 5500000000
متراژ : 225
زیربنا : 125
WhatsApp Image 2021-04-05 at 17.02.25 (9)
رویان
قیمت : 7500000000
متراژ : 400
زیربنا : 240
IMG-20210629-WA0027
دماوند (شهر)
قیمت : 19000000000
متراژ : 1300
زیربنا : 160
۲۰۲۱۰۶۲۷_۱۳۴۶۳۶
نوشهر
قیمت : 73000000000
متراژ : ۲۵۰
زیربنا : ۲۵۰
IMG_20210624_180158_527
سرخ‌رود
قیمت : 5500000000
متراژ : 1330
زیربنا : 230
IMG_20210624_180158_527
سرخ‌رود
قیمت : 5500000000
متراژ : 1330
زیربنا : 230
نور
قیمت : 880000000
متراژ : 115
زیربنا : 70
نور
قیمت : 880000000
متراژ : 115
زیربنا : 70
IMG_20210623_153253_718
نور
قیمت : 880000000
متراژ : 115
زیربنا : 70
IMG_20210621_235058_818
نور
قیمت : 3700000000
متراژ : 300
زیربنا : 180
نور
قیمت : 2100000000
متراژ : 220
زیربنا : 165
IMG_20210621_234005_694
نور
قیمت : 2100000000
متراژ : 220
زیربنا : 165
IMG_20210621_231516_778
نور
قیمت : 1800000000
متراژ : 250
زیربنا : 170
IMG_20210621_140821_617
نور
قیمت : 1700000
متراژ : 210
زیربنا : 115
IMG_20210618_135942_807
نور
قیمت : 3750000000
متراژ : 250
زیربنا : 210
IMG_20210618_134200_013
امام‌زاده عبدالله
قیمت : 3000000000
متراژ : ۲۱۰
زیربنا : ۱۷۵
IMG_20210618_133201_010
چمستان
قیمت : 155000000
متراژ : 240
زیربنا : 110
IMG_20210617_185815_473
محمودآباد
قیمت : 3000000000
متراژ : ۳۰۰
زیربنا : ۲۲۰
محمودآباد
قیمت : 3000000000
متراژ : ۳۰۰
زیربنا : ۲۲۰
IMG_20210617_185815_468
محمودآباد
قیمت : 3000000000
متراژ : ۳۰۰
زیربنا : ۲۲۰
villashomall1199_14000305_201741178
نور
قیمت : 3000000000
متراژ : 280
زیربنا : 240
villashomall1199_14000305_201741178
نور
قیمت : 3000000000
متراژ : 280
زیربنا : 240
آزادشهر
قیمت : 150000000
متراژ : 200
زیربنا : 300
دلند
قیمت : 1000000000
متراژ : 170
زیربنا : 90
No Internet Connection