ویلاrss
فروش

-01-21_18-04-23
خشکبیجار
قیمت : 425000000
متراژ : 230
زیربنا : 80
_2020-01-21_18-03-38
خشکبیجار
قیمت : 355000000
متراژ : 230
زیربنا : 80
_s2020-01-20_17-11-01
خشکبیجار
قیمت : 390000000
متراژ : 230
زیربنا : 85
01-20 at 16.43.157
لشت نشا
قیمت : 685000000
متراژ : 270
زیربنا : 110
QXHKVfOR
لشت نشا
قیمت : 950000000
متراژ : 263
زیربنا : 170
DSC00002
ساری
قیمت : 402800000
متراژ : 152
زیربنا : 100
161
آستانه اشرفیه
قیمت : 680000000
متراژ : 300
زیربنا : 73
IMG_۲۰۲۰۰۵۲۲_۲۲۰۴۴۱
رشت
قیمت : 850000000
متراژ : 128
زیربنا : 67
0bfa4117-d7dc-411a-932b-df17d8212c1c
بندر انزلی
قیمت : 2300000000
متراژ : 800
زیربنا : 131
رودسر
قیمت : 180000000
متراژ : 200
زیربنا : 0
156
آستانه اشرفیه
قیمت : 750000000
متراژ : 720
زیربنا : 125
503
آستانه اشرفیه
قیمت : 1000000000
متراژ : 330
زیربنا : 150
502
آستانه اشرفیه
قیمت : 630000000
متراژ : 210
زیربنا : 100
501 (1)
آستانه اشرفیه
قیمت : 1700000000
متراژ : 330
زیربنا : 250
500
آستانه اشرفیه
قیمت : 1600000000
متراژ : 250
زیربنا : 200
503-1
آستانه اشرفیه
قیمت : 1000000000
متراژ : 330
زیربنا : 150
502
آستانه اشرفیه
قیمت : 630000000
متراژ : 210
زیربنا : 100
501
آستانه اشرفیه
قیمت : 1700000000
متراژ : 330
زیربنا : 250
ویلا
آستانه اشرفیه
قیمت : 1600000000
متراژ : 250
زیربنا : 200
120
آستانه اشرفیه
قیمت : 2500000000
متراژ : 6250
زیربنا : 120
111
آستانه اشرفیه
قیمت : 620000000
متراژ : 920
زیربنا : 55
1
نوشهر
قیمت : 2500000000
متراژ : 364
زیربنا : 90
110
آستانه اشرفیه
قیمت : 350000000
متراژ : 300
زیربنا : 75
109
آستانه اشرفیه
قیمت : 390000000
متراژ : 314
زیربنا : 75
107
آستانه اشرفیه
قیمت : 600000000
متراژ : 820
زیربنا : 135
463510083_350869
آمل
قیمت : 900000000
متراژ : ۳۲۰ متر مربع
زیربنا : ۲۲۰ متر مربع
رشت
قیمت : 850000000
متراژ : 580
زیربنا : 80
IMG_20200429_173003
بندر انزلی
قیمت : 380000000
متراژ : 125
زیربنا : 70
WhatsApp Image 2020-05-03 at 20.52.12
بندر انزلی
قیمت : 2500000000
متراژ : 440
زیربنا : 400
549ad0c7-072a-4e16-96de-58b8cfeee30e
بندر انزلی
قیمت : 10000000000
متراژ : 1000
زیربنا : 200
421232545_37083
بندر انزلی
قیمت : 2500000000
متراژ : 800
زیربنا : 80
5-3
بندر انزلی
قیمت : 10000000000
متراژ : 860
زیربنا : 600
15d47706-ffed-4a83-91f1-ff2baf733b8e
بندر انزلی
قیمت : 5500000000
متراژ : 684
زیربنا : 610
gswj_10_(1)
بندر انزلی
قیمت : 15000000000
متراژ : 800
زیربنا : 650
3c1f5840-d8cf-4bd7-94e5-bfecab02aa90
بندر انزلی
قیمت : 15000000000
متراژ : 900
زیربنا : 530
No Internet Connection