ویلاrss
فروش

DSC02001 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 580000000
متراژ : 550
زیربنا : 120
photo_2019-12-05_12-23-14
نوشهر
قیمت : 800000000
متراژ : 750
زیربنا : 280
20191028_105717
لشت نشا
قیمت : 530000000
متراژ : 450
زیربنا : 97
DSC02822
خشکبیجار
قیمت : 560000000
متراژ : 200
زیربنا : 90
DSC02129 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 436
زیربنا : 135
98125
محمودآباد
قیمت : 700000000
متراژ : 236
زیربنا : 152
DSC02137 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 520000000
متراژ : 384
زیربنا : 115
DSC02206
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 210
زیربنا : 135
DSC02415
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 200
زیربنا : 100
DSC02633
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 500
زیربنا : 120
DSC02446
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 180
زیربنا : 77
DSC02802 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 300
زیربنا : 110
DSC00137 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 255
زیربنا : 100
DSC_0246 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 260
زیربنا : 100
photo_2019-04-27_18-17-17
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 288
زیربنا : 120
DSC02488
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 400
زیربنا : 160
DSC02541
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 350
زیربنا : 110
DSC02680
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 300
زیربنا : 95
6ddba3f2-5de6-4c6b-8167-4441e5052910
اندیشه (شهر)
قیمت : 1575000000
متراژ : ۱۰۵
زیربنا : ۲۱۰
DSC02700
خشکبیجار
قیمت : 270000000
متراژ : 130
زیربنا : 65
IMG_8345
اصفهان
قیمت : 1050000000
متراژ : 206
زیربنا : 180
DSC02541
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 350
زیربنا : 110
DSC02822
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 200
زیربنا : 90
DSC03221 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 367
زیربنا : 90
DSC03221 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 367
زیربنا : 90
photo_2019-08-19_13-12-29 (Copy)
خشکبیجار
قیمت : 0
متراژ : 210
زیربنا : 90
No Internet Connection