ویلاrss
فروش

Screenshot_2018-11-03-19-55-31
زیرآب
قیمت : 950,000,000
متراژ : 600متر
زیربنا : 100متر
20181119_100947
بندر انزلی
قیمت : 620000000
متراژ : 300
زیربنا : 160
WhatsApp Image 2018-11-16 at 12.33.03
بندر انزلی
قیمت : 395000000
متراژ : 700
زیربنا : 150
photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۵_۰۹-۲۵-۵۷
بندر انزلی
قیمت : 270000000
متراژ : 290
زیربنا : 115
1 (6)
بندر انزلی
قیمت : 260000000
متراژ : 185
زیربنا : 80
1 (3)
بندر انزلی
قیمت : 550000000
متراژ : 220
زیربنا : 110
1 (16)
بندر انزلی
قیمت : 281000000
متراژ : 239
زیربنا : 89
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 155000000
متراژ : 100
زیربنا : 75
Screenshot_2016-03-26-12-39-17 (Small)
بره‌سر
قیمت : 380000000
متراژ : 220
زیربنا : 105
photo_2018-09-25_09-43-12
آمل
قیمت : 320000000
متراژ : 152
زیربنا : 152
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
رضوان‌شهر
قیمت : 180000000
متراژ : 200
زیربنا : 95
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 450000000
متراژ : 307
زیربنا : 100
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 210000000
متراژ : 110
زیربنا : 75
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
کیاشهر
قیمت : 700000000
متراژ : 250
زیربنا : 200
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 110000000
متراژ : 83
زیربنا : 60
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
رشت
قیمت : 1250000000
متراژ : 357
زیربنا : 230
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
گیلان
قیمت : 280000000
متراژ : 258
زیربنا : 100
462F9FB3-2F85-4B6B-9DA5-BEEFE926F049
خشکبیجار
قیمت : 138000000
متراژ : ۲۱۰متر
زیربنا : ۸۹متر
شهریار (شهر)
قیمت : 1300000000
متراژ : 1750
زیربنا : 150
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
گیلان
قیمت : 1500000000
متراژ : 512
زیربنا : 260
IMG_20170702_104242
قائم‌شهر
قیمت : 1100000000
متراژ : 500
زیربنا : 300
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 380000000
متراژ : 180
زیربنا : 120
قائم‌شهر
قیمت : 1,400,000,000
متراژ : 500
زیربنا : 210
قائم‌شهر
قیمت : 2300000000
متراژ : 180
زیربنا : 350
۲۰۱۸۰۷۲۷_۲۰۱۷۲۸
قائم‌شهر
قیمت : 850000000
متراژ : 160
زیربنا : 300
۲۰۱۸۰۷۲۷_۲۰۱۷۳۱
قائم‌شهر
قیمت : 850000000
متراژ : 160
زیربنا : 300
قائم‌شهر
قیمت : 1600000000
متراژ : 255
IMG_5573
کیاکلا (سیمرغ)
قیمت : 5000000000
متراژ : 18000
زیربنا : 700
425322112_97216
قائم‌شهر
قیمت : 1350000000
متراژ : 240
زیربنا : 240
photo_2018-07-29_23-21-28
نوشهر
قیمت : 1100000000
متراژ : 600
زیربنا : 350
IMG_20180710_015745_670
خشکبیجار
قیمت : 280000000
متراژ : 381
زیربنا : 130
IMG_0895
گیلان
قیمت : 180000000
متراژ : 200
زیربنا : 75
No Internet Connection