ویلاrss
فروش

photo_2019-04-29_04-02-09
آمل
قیمت : 700000000
متراژ : 250
زیربنا : 190
photo_2019-04-29_03-56-24
آمل
قیمت : 470000000
متراژ : 240
زیربنا : 140
photo_2019-04-29_03-55-22
آمل
قیمت : 320000000
متراژ : 210
زیربنا : 120
photo_2019-04-29_03-54-03
آمل
قیمت : 410000000
متراژ : 420
زیربنا : 140
photo_2019-04-29_03-52-45
آمل
قیمت : 650000000
متراژ : 250
زیربنا : 170
photo_2019-04-29_03-47-04
آمل
قیمت : 480000000
متراژ : 400
photo_2019-04-29_01-44-17
آمل
قیمت : 420000000
متراژ : 300
زیربنا : 170
photo_2019-04-29_01-39-44
آمل
قیمت : 350000000
متراژ : 200
زیربنا : 110
photo_2019-04-29_01-37-10
آمل
قیمت : 1300000000
متراژ : 250
زیربنا : 180
photo_2019-04-29_01-17-22
آمل
قیمت : 420000000
متراژ : 280
زیربنا : 130
photo_2019-04-29_01-13-37
آمل
قیمت : 300000000
متراژ : 220
زیربنا : 120
photo_2019-04-29_01-12-37
آمل
قیمت : 370000000
متراژ : 220
زیربنا : 130
photo_2019-04-29_01-08-20
آمل
قیمت : 550000000
متراژ : 300
زیربنا : 205
photo_2019-04-29_01-06-13
آمل
قیمت : 580000000
متراژ : 230
زیربنا : 150
photo_2019-04-29_01-00-42
آمل
قیمت : 000000000
متراژ : 550
زیربنا : 500
photo_2019-04-29_00-57-44
آمل
قیمت : 290000000
متراژ : 230
زیربنا : 130
20190313_171550
آمل
قیمت : 250000000
متراژ : 285
زیربنا : 180
photo_2019-05-12_18-57-43
کرج
قیمت : 720000000
متراژ : 500
زیربنا : 120
شاندیز
قیمت : 150000000
متراژ : ۱۰۰۰
photo_2016-02-23_19-46-47
بندر انزلی
قیمت : 1050000000
متراژ : 1050
زیربنا : 250
IMG_20190414_222610_839
تهران
قیمت : 1000000000
متراژ : 430
زیربنا : 370
photo_2018-11-03_15-56-32
قائم‌شهر
قیمت : 900000000
متراژ : 240
زیربنا : 110
photo5972247790430039996
شیرگاه
قیمت : 600000000
متراژ : 600
زیربنا : 110
123645629_29ced454636095c3b929390e4e0b177d
شیرگاه
قیمت : 410000000
متراژ : 220
زیربنا : 110
IMG_20190411_212051_653
تهران
قیمت : 18000000000
متراژ : 1800
زیربنا : 1000
2CD4A0B0-7B47-4344-A247-8CE8DDA447FB
شیرگاه
قیمت : 1200000000
متراژ : ۱۰۰۰متر
زیربنا : ۱۳۰متر
photo_2019-04-11_19-03-07
کرج
قیمت : 550000000
متراژ : 400
زیربنا : 125
IMG_20190408_164123_510
آمل
قیمت : 550000000
متراژ : 300
زیربنا : 170
IMG_20190408_164333_327
محمودآباد
قیمت : 950000000
متراژ : 230
زیربنا : 240
taeidie 0
بندر انزلی
قیمت : 12000000000
متراژ : 700
زیربنا : 480
ice_2019-03-27-19-07-25-043
خوزستان
قیمت : 1600000000
متراژ : 250
زیربنا : 108
9B415F4A-BC4B-409C-B623-C0DCEDC65072
لیسار
قیمت : 1200000000
متراژ : 1200
زیربنا : 120
سلمان‌شهر
قیمت : 1500000000
متراژ : ۳۰۰
زیربنا : ۲۵۰
IMG_20190106_201022_531
سلمان‌شهر
قیمت : 1500000000
متراژ : ۳۰۰
زیربنا : ۲۵۰
تهران
قیمت : 3500000000
متراژ : 280
زیربنا : 200
No Internet Connection