ویلاrss
فروش

5a6657af-e654-4c67-b721-596c2912eb61
پردیس (شهر)
قیمت : 17000000000
متراژ : 511
زیربنا : 250
IMG-20201225-WA0090
تهران
قیمت : 7000000000
متراژ : 250
زیربنا : 300
wXfT0tkY
رشت
قیمت : 1,200,000,000
متراژ : 300
زیربنا : 120
wXc7HDKr
رشت
قیمت : 2,400,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 180
wXbzxmnP
رشت
قیمت : 3,000,000,000
متراژ : 460
زیربنا : 110
wXY765mq
رشت
قیمت : 700,000,000
متراژ : 220
زیربنا : 80
wXYr3hvS
رشت
قیمت : 1,600,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 130
wXXfTdEl
رشت
قیمت : 1,300,000,000
متراژ : 420
زیربنا : 100
wXUL8Mby.1
گیلان
قیمت : 5,000,000,000
متراژ : 2500
زیربنا : 130
wXQzMpF8
رشت
قیمت : 1,600,000,000
متراژ : 258
زیربنا : 135
wXQPJRqJ
رشت
قیمت : 1,300,000,000
متراژ : 220
زیربنا : 100
wXP3S3Ec
رشت
قیمت : 800,000,000
متراژ : 230
زیربنا : 80
wXI_Ku8Q
رشت
قیمت : 1,400,000,000
متراژ : 225
زیربنا : 75
wXIXZRhT
رشت
قیمت : 1,500,000,000
متراژ : 750
زیربنا : 120
wXHDV8r6
رشت
قیمت : 950,000,000
متراژ : 180
زیربنا : 135
wXHXjEF1
رشت
قیمت : 1,050,000,000
متراژ : 224
زیربنا : 80
wXGLxoFM.1
رشت
قیمت : 960,000,000
متراژ : 288
زیربنا : 80
wX_u1uqs
رشت
قیمت : 950,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 80
wX--Bg_w
رشت
قیمت : 3,400,000,000
متراژ : 252
زیربنا : 225
wXlrqp11
رشت
قیمت : 1,350,000,000
متراژ : 205
زیربنا : 100
photo_2020-12-22_16-21-09
نوشهر
قیمت : 16200000000
متراژ : 1800
زیربنا : 100
photo_2020-12-22_16-40-44
نوشهر
قیمت : 13000000000
متراژ : 480
زیربنا : 350
IMG_2828
نوشهر
قیمت : 4200000000
متراژ : 412
زیربنا : 198
IMG-20201209-WA0009
رودهن
قیمت : 7500000000
متراژ : 500
زیربنا : 250
bf4ede95-2f8c-40ae-81d5-787e5cfb8c49
بندر انزلی
قیمت : 5800000000
متراژ : 500
زیربنا : 70
6aff3f2f-9d7d-4e87-9426-bdc2778f5fd9
بندر انزلی
قیمت : 4500000000
متراژ : 300
زیربنا : 125
c48ecd14-8621-4ccc-9bb5-6dc32d8cda91
رشت
قیمت : 1700000000
متراژ : 500
زیربنا : 105
5a6657af-e654-4c67-b721-596c2912eb61
پردیس (شهر)
قیمت : 16500000000
متراژ : 511
زیربنا : 240
69d96bf8-ec39-460c-a370-2cfba5c7e2f2
بندر انزلی
قیمت : 1100000000
متراژ : 210
زیربنا : 120
6e3779b0-5af6-4d0e-a9d1-3263a21c64a2
بندر انزلی
قیمت : 2600000000
متراژ : 335
زیربنا : 135
44972ebe-830d-4e5c-bce2-baf29a84406d
بندر انزلی
قیمت : 860000000
متراژ : 216
زیربنا : 110
f707612b-67a3-4167-8ee1-0b4d4c0b961a
بندر انزلی
قیمت : 3700000000
متراژ : 300
زیربنا : 240
۲۰۲۰۱۱۰۶_۰۹۵۸۰۲
پیربکران
قیمت : 550000000
متراژ : ۱۸۰
زیربنا : ۱۶۰
No Internet Connection