6 خواب
198 متراژ
520 زیر بنا
قیمت: 1,100,000,000
از ٥ هكتار الئ ٣٠ هكتار متراژ
رهن:
اجاره: