2 خواب
1 حمام
100 متراژ
رهن: 110,000,000
اجاره: 7,000,000
3 خواب
200 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 150,000,000
2 خواب
170 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,000,000,000
3 خواب
230 متراژ
233 زیر بنا
قیمت: 1,400,000,000
2 خواب
202 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 600,000,000